Tillväxtverket
eu-logotyp

North Business Arena (NBA)

NBA ska genom ökad diversifiering, marknadsutveckling och exportmognad öka antalet små och medelstora företag inom projektområdet.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan åtta inlandskommuner i Norrbottens län. Expandum AB i Gällivare som projektägare i samverkan med Argentis AB i Arjeplog, Arvidsjaur kommun, Företagarna i Kiruna, Pajala kommun, Stukturum i Jokkmokk AB, Överkalix kommun samt Övertorneå kommun.

Projektmål

Antalet företag och antalet sysselsatta inom små och medelstora företag inom projektområdet skall öka genom ökad diversifiering, marknadsutveckling och exportmognad.

Delmål 1

Antal anställda i små och medelstora företag även utanför respektive centralort skall öka genom tillväxt i befintliga företag och genom nyföretagande.

Delmål 2

Affärsförbindelser och nätverk bland företagen inom projektområdet skall öka i antal och omfattning. I nätverken är det av största vikt att en blandning mellan kvinnor, män och utrikes födda deltar.

Delmål 3

Andel innovationer, egna produkter och egna tjänster skall öka. Särskild vikt läggs vid att tillvarata potentialen bland kvinnor och utrikes födda

Delmål 4

Projektet ska utveckla en samverkansmodell för näringslivsutveckling i projektområdet med mål att stärka små och medelstora företag med att skapa tillväxt. Modellens syfte är att reducera administrativa kommunala gränsdragningar, samutnyttja specifik kompetens i respektive kommun, underlätta uppbyggnad av företagsnätverk. Genom samverkansmodellen skall de via erfarenhetsutbyte sprida kunskap om hur aktörerna kan stimulera företagande bland kvinnor, män och utrikes födda.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland

Projekttid: 2015-09-01—2018-12-31

Stödmottagare: Expandum AB

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 14 848 232 kr