Tillväxtverket
eu-logotyp

Kompetens- en utmaning för fyra branscher

”Smart 4U” är ett projekt som ska skapa regional tillväxt genom effektiv samordning inom Västmanlands fyra styrkeområden. Genom att samverka över branschgränserna kan synergier skapas som hjälper företag att växa. Och en av de gemensamma utmaningarna är ett stort behov av kvalificerade medarbetare.

Tomas Kvist, projektledare Karriär Västmanland som ingår i projektet Smart 4U.

Tomas Kvist, projektledare Karriär Västmanland.

Den traditionella industrin och samhället måste integreras med den nya, moderna digitala utvecklingen för att överleva. Det är en utmaning som står högt upp på agendan i många regioner runt om i Sverige. Ett projekt som rör den problematiken och som har fått finansiellt stöd från EU:s regionala utvecklingsfond är ”Smart 4U” som startades i början på 2016. Det handlar om att skapa en plattform för tillväxt i Östra Mellansverige med fokus på små och medelstora företag och entreprenörer.

Näringslivet i Västerås och Västmanland har pekat ut fyra styrkeområden; automation, energi, järnväg och välfärd och hälsa. För dessa har en plattform byggts på strategisk och operativ nivå. För att lösa samhällsutmaningar krävs ett ökat samarbete över sektorsgränser och här finns stora möjligheter till utbyte och utveckling mellan styrkeområdena. Projektägare är Västerås Science Park och Fia Mårdfelt är projektledare.

Branschöverskridande aktiviteter

- Det handlar om att genom effektiv samordning av styrkeområden samverka för att skapa tillväxt, säger hon. Alla styrkeområdena har till exempel ett stort behov av kvalificerade medarbetare vilket är en av flera viktiga beröringspunkter mellan dem. Vi vill med projektet skapa branschöverskridande aktiviteter som gynnar alla och som skapar tillväxt för vår region.

Västerås Science Park är en plattform som under lång tid har haft en central roll i arbetet med att hjälpa företag att växa och internationaliseras. Här möts näringslivet, utbildningsväsendet och den offentliga sektorn för att gemensamt skapa regional tillväxt. Och kompetensförsörjning är en mycket viktig faktor i möjligheten till tillväxt.

- I det här projektet skapar vi nu bland annat en gemensam plattform för kompetensförsörjning med en rad olika aktiviteter, säger Fia.

Framtidens digitalisering

Målsättningen med projektet är att skapa hållbara och konkurrenskraftiga små och medelstora företag i regionen. Och genom att bygga modeller och best practice kan detta sedan appliceras på övriga delar av Östra Mellansverige. Projektet fokuserar främst på forskning och innovation, affärsutveckling och internationalisering samt kompetensförsörjning.

- Projektet ska via styrkeområdena hjälpa företagen att tänka framåt och skaffa sig beredskap att möta framtidens digitalisering, säger Fia Mårdfelt.

Men projekten berör också affärsutveckling och internationalisering. Vad krävs för att ett litet eller medelstort företag ska kunna utöka sin marknad och bli internationella?

”Smart 4U” har genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat seminarier, workshops och testbäddar. Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra alla delar i projektet, och det har bland annat hållits inspirationsseminarier för att ge företag och partners koll på vad hållbarhet innebär och hur man arbetar med hållbara affärsmodeller.

Strukturer som lever kvar

- Vi går nu in i slutfasen och projektet ska avslutas i december 2018. Mognaden inom de olika styrkeområdena varierar. Några har kommit längre än andra. Under våren 2018 startar vi den delen som vi kallar ”Ledarskap i tillväxtföretag”, säger Fia Mårdfelt.

När projektet går i mål vid årsslutet är förhoppningen att regionens små och medelstora företag, inom framförallt styrkeområdena, ska ha fått hjälp att nå en höjd innovationskapacitet och ökad konkurrenskraft. Att samverkansprojekt mellan branscher och områden har fortsatt att bidra till att länets export ökar. Andra mål som finns är att antalet utrikesfödda ska ha fått stöd inom styrkeområdena och att internationella samarbeten med andra regioner i Sverige och inom EU har utvecklats.

- Målsättningen är att strukturen som skapas i projektet ska leva kvar efter projekttiden, säger Fia Mårdfelt. På längre sikt hoppas jag förstås att projektet kan sägas ha bidragit till att skapa en attraktiv region med ett gynnsamt företagsklimat och att vi har lockat nya företag att etablera sig här och genom det skapat fler arbetstillfällen.

Fakta om projektet

Programområde: Östra Mellansverige
Projekttid: 2016-01-01-2018-12-31
Stödmottagare: Västerås Science Park AB

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 21 902 413

Läs om plattformen Karriär Västmanland, en plattform som är ett resultat av projektet Smart 4U:

Jobbsajt matchar teknikkompetens med företagens behov

En smart plattform som matchar kandidater med tjänster via fler parametrar än andra jobbsajter, vilket sparar både tid och energi hos såväl sökande som företag. Det är Karriär Västmanland som på sikt även ska hjälpa till att marknadsföra Västmanland som en region med bra och intressanta jobb.

Karriär Västmanland är ett digitalt verktyg som är anpassat för teknikintensiva företag som letar arbetskraft – men lika mycket till för de som själva letar jobb. Plattformen som ingår i projektet Smart 4U finns på webben och matchar kandidater med tjänster med hög precision. Och detta med hjälp av avancerad, digital teknik som bland annat innehåller artificiell intelligens.

Bakom satsningen står Västerås science park tillsammans med ett antal andra aktörer inom de fyra styrkeområdena; automation, energi, järnväg och välfärd/hälsa. Tanken är att plattformen ska göra det enklare för teknikföretag i regionen att hitta rätt kompetens. På sikt kan det också fungera som marknadsföring för Västmanland som län. Karriär Västmanland hoppas även locka sökande från andra delar av landet, och på sikt även få nya företag att etablera sig.

Matchar kandidater via fler parametrar

- Många företag har i dag svårt att upprätthålla sin verksamhet och klara av sina leveranser på grund av brist på arbetskraft med rätt kompetens. Här ger vi företag möjlighet att snabbt och effektivt hitta fram till duktiga medarbetare, säger Tomas Kvist som är projektledare och fortsätter:

- Plattformen är smart och matchar kandidater med tjänster via fler parametrar än andra jobbsajter. Detta sparar både tid och energi hos såväl sökande som företag. Målgruppen är människor mellan 20-40 år som har kompetens inom våra styrkeområden och som kan tänkas vilja flytta till jobben. Det matchar vi mot de företag i vår region som aktivt söker människor med rätt kompetens.

Regionens lediga jobb på en sajt

Tanken är att de flesta lediga jobb inom regionen så småningom kommer att finnas med på sajten. Företagen ges också möjligheten att göra sina egna, skräddarsydda annonser för att ytterligare marknadsföra sig.

En positiv effekt hoppas man också blir att marknadsföra Västmanland som "ett län i framkant med många nya intressanta framtidsjobb, men också en bra region att bo och leva i" som Västerås science park skriver i ett pressmeddelande.

– Det finns så många nya jobb i Västmanland som inte enbart är traditionella industrijobb. Nya spännande bolag och arbetsplatser växer fram och skapar nya möjligheter. Dessutom har regionen ett rikt kultur- och idrottsliv vilket gör det lättare att leva ett bra liv utanför jobbet. Det vill vi gärna visa med Karriär Västmanland, säger Tomas Kvist.