Tillväxtverket
eu-logotyp

Unikt labb ska utveckla krishantering

Hur reagerar människor i panikartade situationer? På Mittuniversitetets nya risk-och krislaboratorium i Östersund vill man kunna undersöka just det. När labbet, som delvis är finansierat av regionalfondsprogrammet, är i bruk kommer det att kunna simulera allt ifrån stora folksamlingar till trafikolyckor. Allt medan deltagarnas reaktioner fångas upp i ett kontrollrum.

Barn ritar på stor ritplatta.

Det råder full aktivitet vid scenariobordet.

Betty Renman, Annica Renman, Mattis Renman och Mats Eliasson pustar ut i soffan efter ett besök i risk- och krislaboratoriumet.

Betty Renman, Annica Renman, Mattis Renman och Mats Eliasson pustar ut i soffan efter ett besök i risk- och krislaboratoriumet.

- Jag blev nästan åksjuk av vattnet där inne, säger Annica Renman.

Hon besöker labbet under en öppet hus-dag och sitter och tar igen sig i soffan efter att ha varit inne i rummet som genererar någonting för alla sinnen i några minuter medan 16 kameror och ljudupptagning noterat hur de har reagerat.

Annica Renman fortsätter:

- Jag kan verkligen se olika användningsområden för laboratoriet. Det är jättebra att de kan simulera, filma människorna och se hur de upplever olika situationer.

Mittuniversitetets simuleringslaboratorium, eller ”RCR Lab” (risk and crisis research centre) ska användas för forskning, metodutveckling och annan verksamhet inom risk-, kris- och säkerhetsområdet.

- Vi har inte kunnat hitta någon likadan miljö med samma utrustning och flexibilitet i hela världen. och vi gjorde en studie där vi använde projiceringar i mindre skala. Vi gjorde för några år sedan en studie där vi använde projiceringar i mindre skala. Då upptäckte vi att det var en användbar metod för att få fram ny kunskap och kände att vi borde göra någonting större av det, säger universitetslektor Jörgen Sparf.

Han är den som låg bakom starten av Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet och ser labbet som en möjlig väg till nytänkande i en gammal bransch.

Universitetslektor Jörgen Sparf.

Universitetslektor Jörgen Sparf.

Du har tidigare sagt att dagens risker är väldigt komplexa, hur kan det här labbet göra nytta med det i åtanke?

- Det finns nog stora utvecklingspotentialer i hur man gör krisövningar och hur man hanterar, samverkar, leder och kommunicerar i krishantering. Allt det där kan man kanske utveckla nya metoder för genom labbet. Eller så utvecklar man de metoder som redan finns, säger Jörgen Sparf och fortsätter:

- Det är däremot viktigt att vi betonar att det här inte ska ersätta annan forskning eller övningar som blåljusorganisationerna gör utan att det här är ett tillägg och ett komplement. Vi kan få fram annan kunskap, träna andra förmågor.

Scenariorummet på risk- och krislaboratoriumet.

Scenariorummet på risk- och krislaboratoriumet.

Under våren 2017 togs första spadtaget och i november 2017 invigdes det unika laboratoriet.

- Det är unikt eftersom det är så flexibelt och byggt för så många olika partners. De simuleringsmiljöer som finns är ofta inriktade på ett yrke, som pilotsimulatorer eller miljöer för militär och polis och så vidare och de behövs ju såklart då man ska öva handgrepp och annat. Men det här är någonting annat och det är ju i princip bara en stor, vit låda där vi simulerar det vi behöver.

Just nu spelar de upp miljöer som redan finns men framöver ska de skapa egna.

- Vi håller på att producera scenarier och visualiseringar och framöver ska vi gå ut och spela in egna miljöer som vi kan spela upp i labbet sen, säger Jörgen Sparf.

Doktorand Olov Hemingsson illustrerar hur man kan rita flyktvägar på kartor på scenariobordet.

Doktorand Olov Hemingsson illustrerar hur man kan rita flyktvägar på kartor på scenariobordet.

Eldlågor simuleras i labbet.

Eldlågor simuleras i labbet.

Vad tror du att laboratoriet kommer att användas till?

- Vi har många idéer om olika forskningsprojekt och har skrivit in i att laboratoriet ska användas för studier i olika projekt i forskningsansökningar. Vi har även beviljade projekt så vi vet att det kommer att användas. Ett exempel är projektet Samhällsresiliens i Sverige där labbet ska användas för att studera kunskapsbildning och lärande mellan olika krishanteringsaktörer. Vi vill också att det ska användas för utbildning och träning och så har vi ju våra medfinansiärer, våra externa partners, som kommer att nyttja labbet för att utveckla sina verksamheter så att det blir en win win-situation.

Risk- och krislaboratoriumet på Mittuniversitetet i Östersund.

Risk- och krislaboratoriumet på Mittuniversitetet i Östersund.

Fakta om projektet

Programområde: Mellersta Norrland

Projekttid: 2017-04-01-2020-07-31

Stödmottagare: Mittuniversitetet

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 11 255 586