Tillväxtverket
eu-logotyp

Hydrauliken är industrins muskler

Med distansutbildning och certifiering på nätet ska projektet Kompetensutbyggnad KHS motverka kunskapsglappet inom hydraulikens område. Företag runt om i landet tappar många miljoner kronor per år i form av stillestånd och felhantering av maskiner som en följd av bristande kompetens.

Hydraulik är tekniken att överföra, lagra och styra energi med hjälp av vätska. Genom motorer, pumpar, slangar och ventiler kan man åstadkomma mycket stora kraft- och momentutväxlingar med hög effekt och precision. Hydraulik bygger på en krets av vätska som gör att man till exempel kan manövrera en grävmaskin.

Driftsstopp kostar många miljoner

Driftsstopp och miljöförstöring är ett problem för hydraulikföretagen, vilket kostar stora summor varje år och förhindrar möjligheten att konkurrera på den internationella marknaden. Och anledningen är ofta felhantering av oljor och ineffektiva energisystem. Vindkraftverk som går med felaktigt smörjtryck och därmed förstör växellådor kostar många miljoner kronor. Och bristande renhet i hydrauliska system kan kosta företag tiotals miljoner i stilleståndskostnader. Orsaken är ofta dålig eller bristfällig kunskap och kompetens inom hydraulikens område.

Det finns ett kompetensglapp som uppstår av flera anledningar; hydraulikkompetens lärs inte ut på tillräckligt hög nivå, vare sig på gymnasieskolorna eller på de tekniska högskolorna. Dessutom gör pensionsavgångar att specialistkompetens försvinner från företagen och framför allt i glesbygder är den svår att ersätta. Det är inte helt lätt att rekrytera hydraulikspecialister och inte heller att hitta kompetenta lärare inom området.

I en förstudie konstaterades att detta är ett gemensamt problem för de flesta företag som har verksamhet som omfattar hydraulik, vilket har lett till projektet Kompetensutbyggnad KHS (Kunskapsplattform för Hydraulikspecialister), som beviljats 4,6 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att förmedla utbildning, fortbildning samt specialistkompetens för verksamma driftstekniker såväl som till ungdomar som vill utbilda sig inom teknikens område. Projektet bedrivs i Mellersta Norrland.

Kan konkurrera utomlands

- Företagen har svårt att utföra arbeten energieffektivt och på ett effektivt sätt när kompetensen saknas. Man saknar ofta det specialistkunnande inom hydraulik som kan ge stora hävstångseffekter och leder till minskade driftskostnader, men även till bättre möjligheter att konkurrera både inom Sverige och utomlands, säger Jon Sandström, som är projektledare och arbetar på ITH, Institutet för tillämpad hydraulik, som genomför projektet.

ITH är en stiftelse i Örnsköldsvik som arbetar för att öka kunskapen om hydrauliska system och de tillhandahåller konsulttjänster och utbildningar i olika former. Sedan 2010 finns en kunskapsplattform på hemsidan http://www.ith.se/ med olika web-utbildningar. Det nya i det här projektet är att man nu har breddat plattformen till att även omfatta specialistkunskap via distansutbildning som bland annat består av inspelade föreläsningar som kan följas via datorn. Inspelade föreläsningar och lektioner följs av frågor och sammanfattningar. I projektet byggs även en samlingsplats upp på webben för information kring hydraulik. Där hittar man också nyheter, standarder och beräkningshjälpmedel.

- Det är stora avstånd i vår region och vi vänder oss till människor som kanske är mer inriktade på att jobba med händerna och kanske inte är så studievana, säger Jon Sandström. Den här studieformen är lätt att ta till sig och kan genomföras i egen takt. Man behöver inte heller ta ledigt från jobbet för att resa långt bort för att utbilda sig. Utbildningen byggs upp kring de förutsättningarna.

- Grundutbildningen har funnits ett tag och med stödet i det här projektet håller vi på att bygga upp specialistutbildningen. Tanken är att den också ska öka möjligheten till certifiering inom hydraulik och underlätta för specialister på företagen att komma åt djupt kunnande om bland annat säkerhet, renhet och felsökning.

Här kan du läsa om företaget Mondi/Dynäs som fick hjälp av projektet Kompetensutbyggnad KHS 

Förlorade 6 miljoner i vinst varje år

Ett exempel på ett företag som drog nytta av projektet med distansutbildning i hydraulik är Mondi/Dynäs som fick viktig hjälp att kartlägga funktionskontroller och underhållsåtgärder av en traineekonsult från utbildningen.

Företaget är en av världens främsta tillverkare av högkvalitativ oblekt säck och specialkraftpapper. Det är hög produktionstakt vid fabriken i Väja utanför Kramfors med en slimmad arbetsstyrka för att hålla leveranstider och en jämn, hög kvalitet. Om något i en maskin går sönder eller visar på svaghet åtgärdas det snarast möjligt, men det finns inte riktigt tid för att dokumentera de förändringar som görs. Driftssäkerheten är oerhört viktig för produktionen och för att kunna garantera den krävs en ordentlig kartläggning av rutiner och underhållsstatus för varje maskin.

- Vi har haft stora produktionsförluster och höga kostnader till följd av bristande kvalitet i underhållet av hydraulsystemen. Vi räknade ut att vi förlorade 6 miljoner kronor per år i förlorad vinst och fick ytterligare 1,5 miljon kronor i kostnader, säger Ulf Hansson som är chef över allt mekaniskt underhåll på Mondi/Dynäs och fortsätter:

- Vi har löst problem vartefter de uppstår men vi hinner aldrig dokumentera och kartlägga vad vi har gjort och vad som är ändrat. Problemet är att vår egen personal är schemalagd på det dagliga och planerade underhållet. Det finns väldigt liten möjlighet för dem att hinna med att kartlägga rutiner och anpassa dem till det dagliga behovet.

Kartläggning av underhållsrutiner

Företaget har tidigare haft samarbete med ITH (Institutet för tillämpad hydraulik) och spetsutbildat fem mekaniker och elektriker i felsökningsproblematik på de befintliga hydrauldrifterna. Tanken är att bygga upp en kompetens inom hydraulik som ska ha som mål att lyfta förmågan att felsöka. Internt tänker Ulf Hansson att det räcker med att utbilda två elektriker och tre mekaniker som täcker det behovet. Själva kartläggningen av felsökningsrutiner hinner man dock inte med.

Han kontaktade Jon Sandström på ITH och lösningen på problemet blev en systemingenjörselev, Daniel Leffler, som kom som traineekonsult till Mondi/Dynäs samtidigt som han skrev sitt examensarbete. Hans uppgift blev att påbörja en kartläggning för underhållsrutinerna på ett av de hydraulsystem som finns i företaget.

- Det var mycket lyckat, säger Ulf Hansson. Daniel gjorde den grundläggande kartläggningen. Den kan vi nu utgå från när våra egna medarbetare utför underhållet.

Eftersom Daniel fortfarande gick på sin utbildning fick han teknisk support av sina lärare på ITH när det krävdes. Hans arbete bestod bland annat i att identifiera vilken teknisk dokumentation som behövdes uppdateras, uppdatera teknisk dokumentation som funktions- och hydraulscheman, göra översyn av ronderingar och ta fram instruktioner för funktionskontroller.

- Vi har 45 hydraulsystem i företaget, varav 28 är kritiska för vår produktion. Hittills har vi hunnit med att gå igenom fem stycken. Daniel blev uppfångad och erbjuden anställning på ett annat företag, men vi kommer att fortsätta att samarbeta med ITH för att hit fler elever som traineekonsulter, säger Ulf Hansson. 

Fakta om projektet

Programområde: Mellersta Norrland

Projekttid: 2015-08-01–2018-11-30

Stödmottagare: Stiftelsen Institutet för tillämpad hydraulik

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 604 064

Mer om projektet Kompetensutbyggnad KHS