Tillväxtverket
eu-logotyp

Norrbotten - förebild för hållbara energi- och klimat­lösningar

Projektet Green - Gröna energiinvesteringar - har nu kommit halvvägs in i projekttiden. Målet är att etablera Norrbotten som en förebild för hållbara energi- och klimatlösningar. Det är Energikontor Norr som, i samverkan med Företagarna Norrbotten, Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, vänder sig till företag och entreprenörer som har affärsidéer inom förnybar energi och energieffektivisering.

I Norrbotten vilar en outnyttjad potential på över 50TWh förnybar energi och restenergi. Detta motsvarar elproduktion från 10-12 europeiska kolkraftverk eller hela den fossila energianvändningen inom svensk industri, inklusive byggsektorn. Med andra ord, det finns goda affärsmöjligheter kring energiinvesteringr i Norrbotten.

Film om projektet och Norrbottens rika möjligheter och tillgångar inom energiområdet på youtube

Projektet har fördjupat sig inom olika FOU-nära objekt, ett av dessa handlar om säsongslagring av solvärme. Se den animerade film som projektet tagit fram för att belysa hur man kan värma byggnader i Norrbotten med sol året runt, med hjälp av denna beprövade och testade teknik

Mer om projektet Green

Green - Gröna energiinvesteringar - startade 2016 och kommer pågå till början av 2019. Projektet vänder sig till företag och entreprenörer med affärsidéer inom förnybar energi och energieffektivisering. Mer konkret granskar projektet de affärsidéer som kommer in och väljer ut de som är mest intressanta för att sedan hjälpa åtta till tio förslag så nära investering som möjligt.

Till hjälp finns i projektet ett starkt team med sakkunniga inom energiteknik, affärsutveckling, jämställdhet och mångfald samt kapitalanskaffning. Teamet jobbar tillsammans med idébäraren för att utveckla idén och se till att rätt förutsättningar finns för goda investeringar.

Totalt omsluter projektet ca 10 miljoner kronor och finansieras, förutom av Energikontor i Norr och Europeiska regionala strukturfonden, av Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten.