Tillväxtverket
eu-logotyp

De omskolar sig när kärnkraften försvinner 

Det har gått två år sedan det blev klart att två av Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer ska läggas ner, en chock för näringslivet som tvingas ladda om för ett liv efter kärnkraften. Men strax före midsommar kom beslutet om ett EU-bidrag som kan hjälpa de 600 anställda som förlorat sina jobb.

Fredrik Bladås bär VR-glasögon.

Fredrik Bladås är en av dem som lyckats ställa om efter att Oskarshamns kärnkraftverkreaktorer försvann. Han sökte nämligen pengar av projektet, fick konsulthjälp och startade företaget The third Eye.

Arbetet med att skapa nya arbetstillfällen började med en förstudie innan beslutet om pengar kom.

- Det visade sig att 600 personer anställda hos underleverantörer till kärnkraftverket hade förlorat sina jobb. Antalet direkta underleverantörer var 55. Sedan fanns det indirekta underleverantörer, till exempel hotellen, som tappade en femtedel av sina gäster, berättar Douglas Almquist, näringslivschef i Oskarshamns kommun.

De 8,9 miljoner kronorna och projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer kom därför väldigt lägligt.

- Pengarna är ett kraftigt tillskott. Problemen är förstås att många inte orkar fortsätta men det gäller att tänka nytt, att hitta nya produkter och nya marknader, säger Douglas Almquist.

Konsultbranschen hårdast drabbad

Den som hjälper företagen med arbetet är Carina Ståhl, affärsutvecklare i Oskarshamns kommun. Den första fasen i jobbet är klar, den som handlar om att ta reda på vad som hänt i företagen.

- Hårdast drabbad är konsultbranschen, där talar vi om många. Det handlar om elkraft, ”maskinare” och konstruktörer. Alla typer av tekniska konsulter. Säkerhet är ytterligare ett exempel, säger hon.

En del av omställningen handlar om att höja kunskapsnivån på företagen och ett exempel på det är ekonomiutbildning. Det viktigaste är förstås att företagen kan jobba med helt nya verksamhetsområden.

The third eye

Fredrik Bladås som arbetar i byggbranschen och är ägaren bakom företaget Kustbygg är en av dem som lyckats ställa om. Han tillhörde tidigare Oskarshamns kärnkraftverks underleverantörer, sökte pengarna och fick konsulthjälp till att starta företaget The third Eye.

- Det var en starkt bidragande orsak till att vi vågade köra vidare, berättar han.

The third eye är en kamera som scannar av ett rum och mäter längd, höjd och bredd. Kameran mäter också vattenrör och elrör. En person som sitter på annan plats kan därför genom att ta på sig ett par VR-glasögon se vad som behöver göras och hur arbetet ska fortskrida.

- Kring det här håller vi nu på att bygga upp ett affärssystem. Bidragen vi fått har gjort att vi kunnat plocka in externa konsulter för att utveckla arbetet, säger Fredrik Bladås.

Lyckad rekrytering

Ett annat företag som lyckats med omställningen är Elproj teknik. Företaget var en stor underleverantör till OKG och när beslutet om nedläggning av två reaktorer kom uttalade sig företagets vd Lennart Karlsson för lokaltidningen Östra Småland:

- Det är otroligt sorgligt att man ska lägga ner kärnkraften, sade han då.

Elproj har fått stöttning via Tillväxtverket, vilket innebär att hälften av projektets pengar kommer från EU. Företaget har hittat nya kunder och öppnat upp verksamhet på nya orter. Bara i år har tio personer rekryterats, varav flera är nyanlända.

Nästa steg i omställningen gäller de indirekta underleverantörerna hotellen och detaljhandel. Här kan inga direkta ekonomiska stöd betalas ut eftersom det rör sig om en konkurrensutsatt marknad. Däremot kan stödet bestå av rådgivning, hjälp med nya idéer och bildande av nätverk. Resultatet av hur det slutligen gått med omställningen dröjer. Projektet har precis börjat och ska pågå till och med 2020.