Tillväxtverket
eu-logotyp

Umeå satsar på hållbar livsstil

Fler bussar som går på el, utlåning av ellådcyklar och ny cykelbro över älven. Det är några grepp som ska göra Umeå till en mer koldioxidsnål plats.

En kvinna och en man står bredvid en lådcykel

Det är solig tisdag i björkarnas stad. En eldriven buss kör in i den gröna laddningsstationen. Reklampelare lockar Umeåborna att delta i cykelkampen att cykla så mycket och visa resten av Europa att Umeå är den bästa staden på att cykla!.

Här i Umeå är de miljövänliga alternativen högst påtagliga. Som ett led i miljöarbetet driver nu kommunen tillsammans med bland andra universitetet och näringslivet projektet Den koldioxidsnåla platsen som ska skapa verktyg och metoder till en så koldioxidsnål plats som möjligt. EU:s regionala utvecklingsfond stöder med 12 miljoner kronor genom Tillväxtverket.

Klimatavtrycken läggs i andra länder

Sveriges koldioxidutsläpp har successivt minskat sedan 1990. Det visar statistik från till exempel industrin och bostadssektorn. Men räknar man in vår konsumtion, som till stor del är varor som produceras utanför Sverige, är klimatavtrycket betydligt högre. Nu är det alltså dags att flytta fokus från produktionen till konsumtionen. Och Umeå har kommit en bit på väg.

– Här har miljöfrågorna legat högt på dagordningen länge. Vi har till exempel blivit utnämnda till årets klimatstad av Världsnaturfonden, säger Johan Sandström som är energi- och klimatstrateg på kommunen.

Umeå är duktigt på energifrågor som fjärrvärme, förnybar elproduktion och energisnåla fastigheter.

– Nu vill vi hitta lösningar för att underlätta för en hållbar livsstil för Umeåborna. Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är helt avgörande för att nå det långsiktiga klimatmålet, säger Johan Sandström.

Visa hur livsstilen påverkar

En del i projektet handlar om att ta fram statistik för Umeås klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, det vill säga hur vår livsstil påverkar klimatet. Projektet går också ut på att ta fram verktyg för att bygga ett mer hållbart samhälle.

Under vintern 2018 kommer man att genomföra en konsumtionsvaneundersökning för att ta reda på hur umeåbornas vanor ser ut. I enkätform får människor svara på hur de lever, äter och hur de konsumerar.

Elbilar och restauranger

Umeås bilförsäljare ska utbildas för att möta kundernas frågor om elbilar och elbilsladdning. Ett stort intresse har ellådcykelpoolen U-bike fått. Genom den kan umeborna hyra en eldriven cykel för att frakta hem varor i stället för att ta bilen.

- Den första cykelstationen kom på plats i september efter en testperiod under sommaren, och vi kan konstatera att intresset är enormt, säger Anna. I vår kommer vi att installera en station till i centrala Umeå.

Under hösten 2017 etableras också ett nätverk för hållbara restauranger där restauranger som vill skapa en mer hållbar näring får hjälp med kompetensutveckling och coachning. Nätverket finns sedan tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivning genomfördes kampanjen ”Bli vän med solen” för att väcka intresse för solel och få fler att montera solceller på taken. 500 facebook-följare och en informationskväll med drygt 70 deltagare har man åstadkommit än så länge, och som en del i kampanjen har energi- och klimatrådgivningen besökt ett antal stadsdelar i stan samt orter runt om i Umeå kommun.

Långvarigt gott samarbete

Projektet Den koldioxidsnåla platsen bygger på samverkan mellan olika aktörer och har också en viktig koppling till Umeå universitet.

– Vi forskar kring de här frågorna och en framgångsfaktor är det samarbete som finns mellan universitetet och kommunen kring just hållbar stadsutveckling. Vi har haft en rad projekt där frågorna kommit från kommunen och våra forskare har hittat lösningar som fungerar, säger Katrin Holmqvist-Sten som är biträdande föreståndare för Sliperiet.

Sliperiet är en innovationsplattform och mötesplats vid Umeå universitet där gränser korsas mellan den akademiska världen och övriga samhället. Här ska projektet Den koldioxidsnåla platsen exponeras och visualiseras för allmänheten.

– En viktig del är att få människor att vakna upp och se sin egen roll i att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är en del av utmaningen, säger Johan Sandström.

Enkare och roligare att leva hållbart

Umeås invånare är relativt unga och många har akademisk bakgrund.

– Det kan vara anledningen till att Umeåborna redan idag gör miljömässigt hållbara val. Många väljer cykeln istället för bilen och där kan kommunen stötta genom att bygga en ny cykelbro över älven, vilket kan förkorta cykelvägen väsentligt. Det ger ytterligare incitament att låta bilen stå, säger Johan Sandström.

– Det finns många goda tankar om aktiviteter och saker som kan minska vår energianvändning, fortsätter Anna Gemzell. Projektet sträcker sig till 2019 och vårt mål är att det vi utvecklar i projektet ska gå att genomföra i verksamheten så att den hållbara livsstilen lever vidare även efter projektets slut.

– Vi vill hitta lösningar som gör det enklare, roligare och effektivare att vara miljövänlig i Umeå, avslutar Johan Sandström.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland
Projekttid: 2016-10-01–2019-09-30
Stödmottagare: Umeå kommun

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 12 000 000