Tillväxtverket
eu-logotyp

Spel- och besöks­näringen utvecklas tillsammans

Gamifiering betyder att man använder den mekanik och design som finns i spel och tillämpar den inom andra verksamheter. Nu ska gamifiering hjälpa Dalarna att bli norra Europas ledande och mest spännande besöksdestination.

Bild på ett datorprogram från projektet Gamification

Turistnäringen och spelindustrin är de två mest växande näringarna. Spelindustrin omsätter 100 miljarder dollar globalt. Besöksnäringen 25 miljarder dollar. Men hur kan man göra för att dra nytta av spelutvecklingsteknik med syfte att öka besöksvolymerna? I Sverige ligger Region Dalarna i startskedet av Gamification of Dalarna, ett projekt som ska etablera en teknisk plattform för gamifiering av upplevelser. Tillväxtverket har beviljat projektet 6 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Spellogiken blir naturlig

Gamification, eller spelifiering som det ibland kallas på svenska, innebär att man använder spelmekanik och design i en icke-spelvärld. De senaste åren har det blivit en stark global trend.

- Den unga generationen växer upp med spellogiken som ett naturligt sätt att tänka och agera, säger Lotta Magnusson, som är länsturistchef i Dalarna. Alla som har en mobiltelefon eller en läsplatta och använder den till mer än att ringa, kommer i kontakt med den tekniska plattformen som är grunden till många spel.

Projektet är det första stegen i arbetet med att bygga upp en speciell innovationsmiljö där företag, innovatörer och organisationer kan testa idéer som så småningom ska leda till konkreta affärsidéer eller aktiviteter som attraherar besökare inom regionen.

Skid-VM i mobilen

- Lust och belöning är två faktorer som förenar spel- och besöksbranscherna, säger Lotta Magnusson. Den drivkraften kan man använda för att locka människor till evenemang och besök. Vi har gjort försök vid bland annat senaste Skid-VM i Falun. Där skapades en virtuell arena som gav besökarna mervärden genom att man genom sin telefon eller läsplatta kunde välja att följa en åkare genom hela lopp, ett speciellt lands prestationer genom tävlingarna eller bara helt enkelt zooma in utvalda etapper av loppen. Detta kunde naturligtvis göras av dem som satt hemma i soffan och följde skidtävlingarna, men var även mycket uppskattat bland åskådarna på plats!

Följ konstnären i trädgården

En annan pilotstudie genomfördes på Sundborn, konstnären Carl Larssons hem. Där kunde besökarna följa konstnären i trädgården när han målade berömda motiv.

- I Dalarna har vi både naturturism och en hel rad kulturella besöksmål, säger Lotta Magnusson. Vi tror att gamifiering är ett sätt att öka tillgängligheten och attraktionskraften på sikt. Första steget är taget genom att vi har gjort en upphandling av en teknisk konsult som kan hjälpa oss att komma i gång under hösten 2017. Om tre år räknar vi med att plattformen är igång och att vi har hunnit med att göra ett antal piloter för att se att vi ligger rätt. Efter det påbörjas implementeringen i stor skala.

- Dalarna ska bli norra Europas ledande besöksdestination. Det är vår utgångspunkt!

Fakta om projektet

Programområde: Norra Mellansverige
Projekttid: 2017-01-01 - 2019-12-31

Stödmottagare: Region Dalarna

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 6 000 000