Tillväxtverket
eu-logotyp

Forskare hjälper företag utveckla smarta system

Reklamdrakar på stan som ändrar färg när barnen kramar dem, eller permobiler som ”går fot”. Det är några exempel på innovationer som tagits fram i projektet SMART där 44 företag i Jämtland och Västernorrland samarbetar med forskare och doktorander på Mittuniversitetet för att dra nytta av de möjligheter som den senaste tekniken innebär.

En man visar upp något från projektet Smart på sin dator för en kvinna

Smarta system kallas de system som innebär trådlös kommunikation i till exempel vardagsföremål som hushållsapparater, maskiner, fordon med mera. Föremål kan kopplas ihop fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data. Det kallas också för ”internet of things”. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar styrning och övervakning, vilket i sin tur resulterar i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar. Utvecklingstakten inom teknikområdet smarta system är snabb.

Många företag medverkar

Detta är utgångspunkten för ett projekt som genomförs i samverkan mellan Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund och 44 företag som anmält sitt intresse. Tillväxtverket har beviljat projektet 29,6 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

- Det som är speciellt med projektet är att vi nu tar ett samlat grepp inom området smarta system, säger Mattias O´Nils som är professor vid Mittuniversitetet och projektkoordinator.

Vi har tagit fram nya metoder för att tillsammans med företag i regionen systematiskt utveckla prototyper på smarta system med inbyggd intelligens.

En del av de företag som deltar medverkade vid en så kallad ”Business Innovation Day” där forskare från universitetet och företagen träffades för att identifiera tre fokusområden, nämligen effektiv produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden (med fokus på vindkraft och flygplatser). Att visa hur man kan använda smarta system i sin verksamhet är en viktig del i projektet. Det ska ske genom att man tar fram en rad prototyper på system.

Doktorander bygger broar

- Vi jobbar för att fler företag i regionen ska få ökad kompetens inom smarta system och tjänster, säger Mattias O´Nils. Det ska i sin tur leda till att de kan dra nytta av de möjligheter som tekniken innebär och öka sin egen omsättning såväl som att stärka regionens konkurrenskraft.

Flera av de företagen får en möjlighet att fördjupa samarbetet genom egen kontaktman i form av en doktorand som ska brygga broar mellan företagets behov och förutsättningar, och universitetet och den vetenskapliga världen. Tillsammans ska de bygga upp prototyper.

Ett exempel är de smarta drakarna som syns i stadsbilden i Sundsvall. Det är skulpturer i form av drakar som företag hyr som reklampelare. De har funnits länge, men det nya är att några av dem går att interagera med. Beroende på hur man tar på draken kommer olika färgkombinationer fram.

- Det är ett samarbete med Stadsparaden i Sundsvall, säger Mattias. Vi gjorde en prototyp och en testdrake som sedan såldes till Grand Thornton.

Permobilen ”går fot”

Mittuniversitetet bidrar med doktorander till de företag i projektet som har kommit lite längre.

Till exempel har två doktorander jobbat fram en permobil med sensorlösningar i dynan. Den mäter tryck från människan som sitter i den och anpassar sig för att inte framkalla sittsår, vilket är vanligt förekommande hos patienter som sitter still länge. Och om människan i stolen inte kan styra permobilen själv har man tagit fram ett system för att stolen ska ”gå fot” bredvid ledsagaren för att skapa en bättre social relation mellan den som åker och ledsagaren (i stället för att ledsagaren ska gå bakom).

- Målet är att stärka den regionala industrins innovations- och konkurrenskraft genom att öka kunskapen och inspirera företagen att använda smarta lösningar i sin verksamhet, säger Mattias. Doktoranderna fortsätter att finnas tillgängliga även efter projekttidens slut och kommer även i framtiden att kunna skapa nya projekt utifrån företagens behov.

Fakta om projektet

Programområde: Mellersta Norrland
Projekttid: 2016-09-01 – 2019-12-31
Stödmottagare: Mittuniversitetet

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 29 625 001

Mer om projektet Smart