Tillväxtverket
eu-logotyp

E-tjänster gör kommuner mer tillgängliga och attraktiva

Genomgång vid en arbetsplats, där människorna har reflexvästar och bygghjälmar

Helautomatiska tjänster för att till exempel ansöka om barnomsorg eller bygglov. Det är ett av målen för projektet eSamverkan som rullar på i nio kommuner i Mellersta Norrland. Detta för att möta kraven från invånare och företagare.

Antag att du ska vara hemma för vård av sjukt barn. Du ringer till din arbetsplats och går sedan in på nätet. Med ditt ID som kopplas ihop till ditt barns ID gör du en anmälan till Försäkringskassan. När barnet tillfrisknar och du är tillbaka på jobbet ansöker du om ersättning via nätet, och om allt har gått rätt till och givet vissa parametrar får du ett beslut om utbetalning via databasen. Borta är pappersblanketter och långa hanteringstider. Digitaliseringen i statens regi är ett faktum.

Bättre kommunala e-tjänster

Nio kommuner i Västernorrlands och Gävleborgs län har påbörjat arbetet med att utöka utbudet och servicen även av kommunala e-tjänster. Allt för att främja tillgängligheten för invånare och företagare i respektive kommun och kanske locka nya invånare att etablera sig. Gemensamt har de skapat en teknisk plattform så att alla kan ta del av varandras innovationer och tjänster.

- Vi har påbörjat resan mot bättre kommunal e-service för medborgare och företagare och ska också utveckla e-tjänster som är helautomatiserade för att minimera den manuella handläggningen, säger Aurora Lindberg som är samordnare av projektet eSamverkan på Kommunförbundet Västernorrland. Vi har varit igång i flera år och kommit en bra bit på väg. När man börjar titta på olika kommunala funktioner så inser man hur många tjänster man kan utveckla och underlätta gången för!

Projektet startade sin första etapp 2014. Tillväxtverket beviljade därefter 12,6 miljoner i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att kommunerna skulle kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.

Digital bygglovsansökan

Aurora Lindberg ger som exempel hur man kan lämna in en digital ansökan om bygglov. Eller att man helt via internet kan ansöka om allt från bibliotekskort och försörjningsstöd till specialkost.

- Det gäller att paketera tjänster som utgår från användarnas behov helt enkelt, säger Aurora. Staten ligger långt framme när det gäller digitalisering av tjänster, och kommunerna kommer lite efter. Men brukarna, kommunens invånare och företag, är mer digitaliserade än vad kommunerna förmår erbjuda i dagsläget. Alla efterfrågar e-tjänster och tycker att det är en naturlig utveckling!

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka funktioner man vill ta in i sin verksamhet och verksamhetsansvariga chefer tar initiativet till nya tjänster. I varje kommun har en e-koordinator utsetts som lägger 20 procent av sin arbetstid på dessa frågor. De kommuner som har klivit på projektet sist har kanske inte hunnit implementera så många av funktionerna ännu.

Frigör kompetens till annat

- Det är tydligt att för att få ut maximal effekt måste man ha en egen tanke om vad som fungerar i respektive kommun, säger Aurora. Några är kanske oroliga för att den mänskliga aspekten försvinner och att människor blir uppsagda. Men en automatiserad beslutsgång gör inte medarbetarna överflödiga, utan frigör kompetens till områden där den verkligen behövs. En effektivisering på insidan av kommunen alltså. Vi seglar i medvind, alla är med på att detta är mycket positivt!

Projektet eSamverkan i sin andra etapp sträcker sig fram till sista september 2019, varav den sista tiden är avrapportering och sammanfattning.

- Målet är att vi till dess ska ha minst 100 nya e-tjänster framme, varav minst 10 ska köras av alla nio kommuner som ingår i projektet. Vi ska dessutom ha utvecklat minst två helautomatiska e-tjänster, säger Aurora Lindberg.

Fakta om projektet

Programområde: Mellersta Norrland
Projekttid: 2016-10-01 – 2019-09-30
Stödmottagare: Kommunförbundet Västernorrland
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 12 657 970
Kommuner som ingår: Timrå, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Ånge, Hudiksvall och Nordanstig.