Tillväxtverket
eu-logotyp

Digitali­sering hjälper besöks­näringen konkurrera inter­nationellt ­

Globalisering och digitalisering ställer nya krav på företagen inom besöksnäringen. Genom projektet Digital Destinationsutveckling kan företagen i Sörmland få hjälp att komma igång och skapa arbetssätt och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.

Mälsåkers slott, Stockholm Country Break

Mälsåkers slott, Stockholm Country Break

Den som ska turista i Rom kanske förbereder sin resa genom att boka biljetter till Vatikanmuséet på nätet för att slippa stå i timslånga köer utanför biljettkassan. Och då är det ju ganska enkelt att samtidigt boka en guide som talar engelska. Hotellet, liksom restaurangbesöket efteråt, bokas också enkelt via webben. I många länder på kontinenten är det väl etablerat att använda sig av digitala tjänster och produkter för att planera och genomföra sitt turistande. Besöksnäringen är världens snabbast växande näring som skapar många arbetstillfällen.

Anpassa till internationell standard

I Sverige sysselsätter och driver turismen omsättning och investeringar i alla näringar såväl lokalt, regionalt som nationellt. Det ställer krav på att företagen anpassar sina arbetssätt till en internationell standard. Digitala tjänster och metoder står i fokus när det gäller att hitta sätt att öka besöksnäringens försäljning mot internationella marknader. Det kan handla om att boka till exempel hotellnätter, resor eller lokala guider och entréer på besöksmålen. Det kan också vara kombinerade biljetter för buss/tåg och entréer till lokala besöksmål.

Projektet Digital Destinationsutveckling i Sörmland har via Tillväxtverket fått 4,3 miljoner kronor under ca 2,5 år från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att hjälpa företagen i regionen att komma igång med att använda digitala tjänster i sin verksamhet.

- Företagen behöver hjälp att utveckla sina arbetssätt för att snabbare kunna möta digitala trender och anpassa sina produkter till en digital struktur, säger Pernilla Nordström som är projektledare med ansvar för digital destinationsutveckling på STUA , ett bolag som ägs av privata företag, kommunerna i Sörmland och Landstinget Sörmland samt privatpersoner och bolagets medarbetare.

Experter bjuds in

I projektet ingår att anordna seminarier och workshoppar och att finnas tillgänglig för rådgivning. Man bjuder in experter på digitala kanaler som kan hjälpa till med analysen. Det övergripande målet är att företagen inom besöksnäringen ska öka sin försäljning och att besöksnäringen i Sörmland ska fördubbla sin omsättning fram till 2023, ett mål som knyter an till den nationella besöksnäringsstrategin. Det sker genom samarbete över traditionella gränser.

- Att utveckla ett besöksmål får ju positiva konsekvenser för både besökarna och samhällets invånare, säger Pernilla.

Slott, trädgårdar och vilt

Sörmland profilerar sig som Sveriges slottsdestination med de många slott och herrgårdar som finns i regionen. I Sörmland finns också många odlingar, publika trädgårdsanläggningar och aktiviteter kring det, som till exempel rabarberfestivaler och gårdsbutiker. Det finns även stora skogsområden med vacker natur för promenader och gott om fina fiskevatten. De sörmländska skogarna bjuder också på mycket vilt som lockar till spaning och jakt, men även inspirerar menyerna på länets många restauranger.

- Vi tittar givetvis på hur andra regioner har löst frågorna, men med det här projektet ligger vi i framkant, säger Pernilla. Många jobbar med frågorna, men vi har genom projektet tagit ett samlat grepp för att utveckla den digitala användningen i det gemensamma destinationsarbetet för att göra Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål.

De deltagande företagen anmäler sig själva och fyller i en frågemall för att berätta var de befinner sig och hur problematiken för just dem ser ut. Sedan kan de, om de uppfyller urvalskriterierna, ta del av någon av de många aktiviteterna som erbjuds.

Digitaliseringsprojekt i fler regioner

Även i andra regioner i Sverige stöder Europeiska regionala utvecklingsfonden projekt som gör besöksnäringen mer digitaliserad. I regionen Småland och Öarna arbetar projektet Digital tillgänglighetsguide för besöksnäringen med en nätbaserad guide som enkelt ska visa om besöksmålen är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.

I regionen Västsverige genomför projektet Destination Halland 2020 digitala marknadsundersökningar med fokus på hur gäster rör sig i regionen och vilka aktiviteter de efterfrågar, för att sedan skapa affärsutvecklingsinsatser. Inom projektets ram arbetar Destination Halland med att ta fram en app för att kunna erbjuda besökaren relevant, platsspecifik och dagsfärsk information kring destinationens utbud.

Fakta om projektet Digital Destinationsutveckling

Programområde: Östra Mellansverige
Projekttid: 2017-01-01 – 2019-09-30
Stödmottagare: Sörmlands Turismutveckling AB

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 200 000
Kommuner som ingår: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker

Mer om projektet Digital Destinationsutveckling