Tillväxtverket
eu-logotyp

En vägvisare för nyanlända entreprenörer

Efter knappt ett år i Sverige satt Passent El Soury med en pappersbunt som bevis på sitt nystartade företag. Genom projektet ”Business Incubation 2020” fick Passent tillgång till ett värdefullt kontaktnät och kunskaper om arbetslagstiftning, skatter och investeringsmöjligheter.

Passent El Soury

Passent El Soury

Passent flyttade till Sverige med sin man och sina barn år 2015. Flytten gick från Qatar till Helsingborg, där hennes man hade fått jobb som läkare och barnen hade börjat skolan.

I april 2016 startade hon sitt marknadsföringsföretag. Med en gedigen bakgrund inom kommunikation och marknadsföring hade Passent stor erfarenhet men saknade kunskaper i svenska och ett kontaktnät inom sin bransch i Sverige. Hon kom i kontakt med Fairooz Tamimi, projektledare för en riktad satsning mot utrikesfödda entreprenörer hos Innovation Skåne. Där fick Passent stöttning för att utveckla sitt företag vidare.

Förverkliga idéer och skapa snabbväxare

Acceleratorprogrammet, designat av Impact Invest Scandinavia, var en pilot för Innovation Skåne i projektet ”Business Incubation 2020”. Syftet med satsningen var att stötta och guida nyanlända med erfarenhet av företagande. Innovation Skåne önskade med satsningen att nå ut till fler utrikesfödda entreprenörer.

Det fanns två huvudsakliga mål med satsningen, berättar Fairooz: att få nyanlända entreprenörer att förverkliga sina idéer och att få redan startade företag att växa.

Programmets 23 deltagare var både flyktingar och personer som invandrat till Sverige utav andra anledningar. Företagsidéerna var inom olika branscher b.la inom IT, livsmedel, utbildning, livsmedel och media.

Workshops, affärsrådgivare och mentorer

Entreprenörerna deltog i föreläsningar och workshops för att utveckla sina affärsidéer och bland annat lära sig mer om svensk lagstiftning för företagare, företagskultur, affärsetikett, marknadsföring och försäljning. Innovation Skåne levererade kvalificerad affärsrådgivning till entreprenörerna. Matthew Raoufi arbetar som affärsrådgivare på Innovation Skåne och bistod med stöd till teamen inom acceleratorprogrammet.

- En del behövde hjälp med att utveckla idéer andra med att pusha redan etablerade idéer i rätt riktning, hitta investerare eller hitta rätt marknad, säger Matthew.

Under programmets sista halvår stöttade en mentor varje entreprenörsteam med branschspecifika råd och tillgång till ett kontaktnät inom företagets område.

Annica Carlstedt

Annica Carlstedt

En möjlighet att satsa på något nytt

Annica Carlstedt, projektledare för ”Business Incubation 2020” beskriver stödet från Regionala utvecklingsfonden som en möjliggörare av kunskapsutveckling och nytänkande.

-Vi på Innovation Skåne har lärt oss mycket genom arbetet med de utrikesfödda, nyanlända entreprenörerna, inte minst genom att få en förståelse för de specifika utmaningar som de står inför och hur vi kan anpassa vår affärsrådgivning för att bättre stötta dem, beskriver Annica.

I juni 2017 avslutades programmet och entreprenörteamen är idag en del av Innovation Skånes internationella nätverk. Planer finns på en ny insats riktad mot en bredare målgrupp.

-Tanken är inte att nyanlända entreprenörer ska isoleras utan att entreprenörer med olika bakgrund ska samarbeta och stödjas, förklarar Matthew.

Att vara företagare i ett helt nytt skattesystem

Passent driver idag sitt företag Markandia Sweden AB som fokuserar på marknadsföring. Bland annat marknadsföring av Skandinavien som destination för turistande familjer från Gulfregionen. Företagsidén fortsätter att vässas och nästa steg är att utveckla en välfungerande hemsida, berättar Passent.

-Acceleratorprogrammet var för mig en ögonöppnare för att bygga upp ett kontaktnät och förstå den svenska affärsvärlden. I Qatar finns det inget skattesystem som liknar Sveriges. Bara svaret på frågan om när och var rapportering till Skatteverket ska genomföras var till stor hjälp, säger Passent.

Business Incubation 2020

Satningen som beskrivs ovan var en delaktivitet inom ramen för samverkansprojektet Business Incubation 2020.

Projekttid: 2015 10 01 – 2019 02 01

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden: 19 500 000 SEK

Programområde: Skåne-Blekinge

Insatsområde: Smart tillväxt – små och medelstora företag

Investeringsprioritering: Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag inklusive genom företagskuvöser