Tillväxtverket
eu-logotyp

Effekt - utveckling av besöks­näringen i Umeå­regionen

Det övergripande målet med projektet Effekt är att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen i regionen, på regional, nationell och internationell marknad.

Projektledare Sirpa Kärki, Ann Lindberg, ledamot i styrgruppen från Robertsfors kommun samt Romualda Wilma, Åbrånets limousin, Hörnsjö.

Projektledare Sirpa Kärki, Ann Lindberg, ledamot i styrgruppen från Robertsfors kommun samt Romualda Wilma, Åbrånets limousin, Hörnsjö.

Projektmålet är att skapa förbättrade förutsättningar för denna ökade konkurrenskraft och dess delmål är:

  • Destinationsutveckling med hållbarhet i fokus
  • Samverkan mellan turistiska företag
  • Marknadsetablering och marknadsföring för marknadsnärvaro

Projektet inriktar sig på tematisering och produktutveckling genom att, tillsammans med företagen, bygga nya teman och stimulera till fler produkter. Projektet kommer att satsa på temat kultur- och naturturism för att öka antalet besöksanledningar och för att eftersträva en säsongsförlängning.

I sin paketeringen av produkter tar projektet särskild hänsyn till hållbar utveckling då det finns en efterfrågan på dessa produkter. Hållbar utveckling ses också som en hävstång för tillväxt för besöksnäringen. Projektet kommer även att stödja nätverk av företag.

Om projektets aktiviteter

Projektet Effekt pågår mellan 2015-09-01 - 2018-11-30 och hade fram till och med årsskiftet 2016 nått många av målgrupperna, små och medelstora företag, genom besök, föreläsningar och workshops.

Varumärket för destinationen och företagen, på en nationell och internationell marknad, har stärkts genom de marknadsaktiviteter som genomförts men det behöver stärkas ytterligare.

Genom de paket som tagits fram inom projektet samverkar nu fler företag och aktörer och att antalet medlemmar har ökat i den ekonomiska föreningen River Country.

Projektet har påbörjat ett arbete med att inventera och skapa fler besöksanledningar inom områden som kultur och mat.

Filmer som projektet tagit fram:

River Country - Glödvandring

River Country - Forsränning

River Country - Tjarn

En film som sumerar projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.