Tillväxtverket
eu-logotyp

Perstorp har allt att vinna på fiber

Invånarna i Perstorp är positiva till att ett eventuellt fibernät i kommunen byggs ut. Många äldre ser fördelarna med fibernätet både för sin egen trygghets skull, och för det ökade värdet på villan som det ger.

Perstorp ligger i nordvästra Skåne och är till folkmängden Skånes minsta kommun med drygt 7 300 invånare. Här finns trots det en rad stora företag med tusentals anställda. Ett begränsat bredbandsnät är utbyggt i tätorten, men på landsbygden finns mycket kvar att göra. Den fiber som finns i dagsläget, bredbandsnätet i Oderljunga och det kommunala stadsnätet i Perstorp, såldes 2011 till företaget Skanova.

Sedan hösten 2016 är Ida del Olmo bredbandssamordnare i Perstorps kommun. Hon arbetar med att kartlägga det befintliga nätet av bredband och hur kommunen eventuellt ska gå vidare med utbyggnaden.

- Det finns olika vägar framåt, säger hon och pekar ut två huvudalternativ – antingen bygger kommunen med statligt stöd och driver landsbygdsnätet själv, eller så får kommersiella företag konkurrera om att göra det.

Än så länge har inget beslut tagits

- Att installera, äga och driva fibernätet är väldigt kostsamt för en liten kommun, säger Ida del Olmo. Man räknar med att det kostar mellan 50 000 och 100 000 kr per hushåll att koppla in sig på nätet.

Intresset från allmänheten är stort och den tidigare utbyggnaden som finns på landsbygden var resultatet av att invånarna i början på 2000-talet bildade förening och drog in bredband själva.

- Det är inte bara de yngre invånarna som visar intresse, utan även de äldre, säger Ida. De ser möjligheterna med fiber för den ökade säkerheten det ger med övervakning och trygghetslarm, men även att det ökar värdet på villan!

Även de som bor i Perstorp och arbetspendlar till andra orter ser fördelar med ett utbyggt fibernät. Det ökar möjligheterna att jobba hemifrån och pendla mindre, vilket är bra både på det privata planet och för miljön.

Men även om det finns en positiv anda i kommunen och frivilliga som hjälper till att informera och stötta, tror Ida del Olmo att det kommer att vara svårt att nå målet med 95 procents täckning fram till 2020.

En stor satsning i en liten kommun

- Det är en stor satsning för en liten kommun, säger hon. Vi kommer nog att behöva lite mer tid för att uppnå de målen.

Hösten 2016 kontaktades Ida del Olmo av FABS (Fiber till alla i Blekinge och Skåne).

- Som liten kommun saknar man ofta vissa viktiga kompetenser som FABS kan bistå med. Organisationen FABS har en bra sammansättning av varierade kompetenser som kan tillhandahålla erfarenheter och kunskaper som vi saknar i vårt arbete. Vi har fått hjälp med framförallt kartor men även viktig rådgivning.

Enligt Ida del Olmo har FABS bidragit till viktiga kontaktnät mellan kommunerna i regionen. Kontakten mellan kommunerna är värdefull då alla har erfarenheter och stått inför utmaningar som alla kan lära av.

Ida hoppas på fortsatt samarbete med FABS

- Om kommunen beslutar om bredbandsutbyggnad på landsbygden kommer vi säkert nyttja deras erfarenheter. Dessutom möjliggör fibern digitaliseringen vilket vi hoppas FABS kommer vara engagerade i.