Tillväxtverket
eu-logotyp

Göteborg testar innovativa samhälls­förbättrare

Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och planeringsledare på Stadsledningskontoret. Genom projektet, som vänder sig till små och medelstora företag, vill man ge fler innovativa idéer chansen att påbörja sin väg från tanke till verklighet.

I Göteborg pågår just nu ett stort strategiarbete för hur företagens idéer inom stadsutveckling bättre ska kunna tas tillvara – bland annat genom ett mer systematiserat arbetssätt. I den satsningen utgör Göteborg som testarena en del, en del som ska bidra till att fler hållbara innovationer på sikt kan realiseras.

Uppfinning eller innovation?

Ann-Louise Hohlfält förklarar att själva testningen av idén är nödvändig för att den ska kunna bli till en innovation. Alltså en idé eller uppfinning som har implementerats, kommit i bruk och skapar värde. Och eftersom de samhälleliga utmaningarna idag är så stora, och staden utgör en dragningskraft för såväl boende som olika kompetenser, har den utgjort en naturlig plats för testning. Arenan är också öppen för både spontana anmälningar och innovationer som efterfrågas av kommunen.

– Vi har till exempel haft en så kallad Open Innovation Day, berättar Ann-Louise, när vi sände ut en förfrågan runt om i Europa om innovationer som kan främja en hållbar livsstil. Vi fick massor av svar, och valde ut några som fick komma och presentera sina projekt. De handlade om allt från nya sätt att använda energi mer effektivt och enkelt kunna mäta var man kan sätta solpaneler till en app för restauranger som vill sälja överbliven mat innan stängning.

Dataspel och självkörande bilar

Men Ann-Louise poängterar att projektets syfte inte är att hjälpa innovatörerna ända i mål, utan snarare stötta själva testningen och sedan lotsa vidare till en kontaktperson. En slags innovationssluss, alltså. Och testning pågår för fullt, av såväl självkörande bilar som till exempel en digital tjänst för att involvera invånarna i stadsutvecklingen – baserad på minecraft!

– Ja, det är verkligen spännande att se vad man kan göra, och hur mycket igenkänningen av till exempel ett dataspel kan påverka engagemanget för något, säger Ann-Louise.

Nybörjare på näringslivsjobb

Ann-Louise berättar vidare att det som utmärker det här projektet är att det finns utrymme för ett större strategiskt grepp än i andra projekt där fokus ligger på slutleveransen. Här är istället testningen och lärdomarna av dem minst lika viktiga. En av målsättningarna med arenan är just att stärka staden som en test- och demonstrationsarena där såväl näringsliv som offentlig sektor och akademi ska kunna hitta lösningar tillsammans. Vilka är då utmaningarna?

– Eftersom kommunens erfarenhet av att arbeta med näringslivet är begränsad kan frågor som rör offentlig upphandling dyka upp. Likaså upplevelsen av att ha "dubbla roller" eftersom den etablerade likabehandlingsprincipen från kommunhåll gentemot företag (ingen ska få förtur) blir svår att tillämpa i ett samarbete med, just företag. Men det är inget Ann-Louise är oroad över.

– Det finns sådana möjligheter inom det här projektet och vi ser redan hur viktiga innovationer börjat ta form. Då har vi ändå två år kvar!

Fakta om projektet

Projekttid: 2016.01.01 – 2018.12.31

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden: 4 032 564 SEK

Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde: Västsverige

Insatsområde: Samverkan inom forskning och innovation

Tematiskt mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Stödmottagare: Göteborgs kommun