Tillväxtverket
eu-logotyp

Grönare bostäder och minskad segregation i Stockholm

Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm arbetar med att skapa hållbar stadsutveckling som är klimatsmart och samtidigt motverkar segregation i bostadsbyggandet.

Bild flera uppställda människor som bidrar i projektet Grön BoStad Stockholm

Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm fokuserar på att bidra till en koldioxidsnålare ekonomi, minskad segregation och ökad tillväxt bland små och medelstora företag. Det handlar om allt från nyproduktion och omvandling av bostäder till renovering och skapande av tillfälliga bostäder.

Stöd för rätt upphandling

Projektet handlar framför allt om samverkan och att göra kunskapsinsatser. Det finns flera pågående projekt när det gäller hållbar stadsutveckling som inte känner till varandra. Vår ambition är att få dessa att samarbeta och utbyta kunskaper och erfarenheter.

– Det speciella med det här projektet är att samhällsutmaningen kring bostäder är så akut. För att lösa bostadskrisen kommer det att krävas fler gemensamma insatser och mer kunskapsspridning. Det finns bra förutsättningar genom att det finns representation från akademin, näringsliv och den offentliga sektorn säger Erik Stenberg lektor på KTH, som är projektledare för Grön BoStad.

Utmaning att skapa testbäddar

Man arbetar i fyra sammanhängande delprojekt för att anta utmaningen: testbäddar, upphandling, arena och kunskap.

– En utmaning är att få fram tillräckligt med testbäddar, det vill säga miljöer där man kan testa teknik och innovation i riktiga bostäder där människor använder tekniken i vardagen, säger Erik Stenberg. Tillgången till testbäddar fyller en viktig funktion, främst inom miljöteknik och byggområdet där det ofta finns höga trösklar i form av dyrbar infrastruktur och långa tidsperspektiv.

Engagemang över förväntan

– Engagemanget hos samtliga inblandade har överträffat mina förväntningar, säger Erik. Vi har som målsättning att den modell som byggs upp i detta projekt ska leva kvar i framtiden. Det innebär att vi måste se till att den är kraftfull och bra. Och jag tycker att vi är på god väg!

– I ett tidigare skede skulle det här ha varit flera små projekt som alla talade sitt språk, men här har vi slagit ihop dem till ett stort. Vi tror att det är bra.

Följeforskare ser ett unikt projekt

Fredrik Meurman är en i gruppen av följeforskare som arbetar tillsammans med GBS-projektet. Deras uppgift är att studera processerna, mer än sakfrågorna. Och att göra regelbundna avstämningar i form av delrapporter som säkerställer att projektet går åt rätt håll.

– Det här är ett unikt projekt, säger han. I Sverige är vi ju väldigt sektoriserade men här ska olika grupper och yrkeskunskaper jämka samman sitt arbete med att skapa hållbara, miljövänliga bostäder som minskar segregationen i samhället. Ingenjörer ska kommunicera med beteendevetenskapare.

Modell för fler regioner

Göteborg och Skåne har liknande problem med bostadsbrist. Både Erik Stenberg och Fredrik Meurman tror att arbetsstrukturen i GBS-projektet skulle kunna appliceras även i dessa regioner. Däremot är kanske förutsättningarna på landsbygden annorlunda än i städerna, medan målen är de samma.

– Det sättet som Grön BoStad är organiserat skulle absolut kunna användas av flera regioner i landet, säger Erik. Problemet är att landsbygden inte har samma muskler. Många kommuner har inte byggt nytt på jättelänge. Men det finns flöden som går åt andra hållet också. Många kommuner ute i landet har jobbat smartare och längre med hållbarhetsfrågor än vi i storstaden.

– Det roligaste med projektet är det känns oerhört angeläget, säger Fredrik. Vi måste få till en bättre hållbar bostadsproduktion och samtidigt få till den sociala fördelningen för att motverka utanförskap. Det är på det viset vi kan stoppa utvecklingen med att det bränns bilar i förorterna!

Så gör man i Botkyrka

En av de pågående aktiviteterna under Grön BoStads paraply är Fittja People´s Palace. Det är ett renoveringsuppdrag av ett miljonprogramshus i Botkyrka, som drivs av Botkyrkabyggen tillsammans med NCC och Spridd arkitektkontor. En av utmaningarna är att hitta nya lösningar för att renovera bostäderna utan att hyreshöjningarna gör att människor inte har råd att bo kvar.

Ola Broms Wessel, en av delägarna i Spridd, berättar att ambitionen har varit att göra bidraget funktionellt utifrån befintliga förutsättningar.

– Att hantera en teknisk uppgradering med en hållbar budget och att samtidigt få ut så mycket som möjligt av de befintliga strukturerna, både fysiskt och socialt, är en stor utmaning. Vi har hela tiden strävat efter att respektera de boendes intressen, och har därför valt en relativt snabb och okomplicerad lösning som gör att hyresgästerna kan bo kvar och att hyreshöjningarna hålls låga.

Projektet har fått bidrag från EU:s regionalfond och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, KTH, Sustainable Innovation och IVL (Svenska Miljöinstitutet).

Läs mer om Fittja People´s Palace på ncc.se.

Fakta om Grön BoStad Stockholm

Projekttid: 2016-08-01–2019-07-31
Stödmottagare: Kungliga Tekniska högskolan
Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden
30 387 183 SEK

Grön BoStad Stockholm