Tillväxtverket
eu-logotyp

SREss lägger grunden för globalt forsknings­center i Lund

Just nu byggs Sveriges största forskningsanläggning – partikelacceleratorn ESS – i Lund. I full drift kommer den att omfatta drygt 20 olika forskningsinstrument som ska gynna svensk forskning och näringsliv under flera decennier. De första neutronstrålarna ska levereras 2019 och anläggningen tar emot de första användarna 2023.

Partikelaccelerator ESS i Lund

Skanska bygger den stora partikelacceleratorn ESS i Lund i samarbete med de forskare som ska använda den.

ESS i Lund ska bli ett flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkärna. Omkring 60 universitet, forskningsinstitut och laboratorier deltar i arbetet med anläggningen i Lund och det datacenter som ska byggas i Köpenhamn.

För att öka effekterna av de svenska insatserna presenterade Vetenskapsrådet våren 2016 en strategi för att ”stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning” kring ESS:

– Strategin kommer att visa på möjligheter för svensk forskning och svenska företag. Det handlar inte bara om ”nya Nobelpris” utan också om att utveckla området i anslutning till ESS och det nationella Max IV-laboratoriet till en kunskaps- och innovationsmiljö med global attraktionskraft, säger Jenny Perslow som ansvarar för Tillväxtverkets insatser till ESS.

Bygget av acceleratorn sker i nära samarbete mellan byggherren Skanska och de forskare som ska använda den. Den framtida verksamheten kommer att utvecklas i samarbete med europeiska forskare och partnerländer.

Plast, protein och medicin

ESS kan liknas vid ett stort mikroskop som gör det möjligt att studera olika material med hjälp av neutroner. När anläggningen är fullt utbyggd 2030 ska den innehålla drygt 20 olika instrument varav de första – Freia och BEER– ska hjälpa forskare att förstå hur olika vardagsmaterial är uppbyggda och fungerar.

– Det kan handla om allt från plast till proteiner, mediciner och molekyler och ska öppna vägen för framtidens forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

Flera projekt är knutna till ESS

Satsningarna på ESS i det nationella regionalfondsprogrammet består av två projekt – Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 och fas 2 – som genom att investera i forskningsinfrastrukturen ska säkerställa att det blir möjligt att slutföra och instrumentera neutronkällan.

Projektet Spatial Research Excellence by ESS (SREss) fas 1 startade den 1 januari 2015 och avslutades den 30 juni 2016. SREss fas 2 startade den 1 mars 2016 och ska avslutas senast 31 mars 2020.

Det regionala programmet Skåne-Blekinge har hittills beviljat fem projekt med koppling till ESS och Max IV.

Inom Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) finns också ett stort projekt – ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – vars största satsning är ett program för forskarutbildning. Målet är att etablera ett gränsregionalt nätverk där upp till 40 nya forskare med neutron- och synkrotronljuskompetens ska kunna anställas på universitet och anläggningar. Nya forskare kommer också att kunna anställas inom industrin.

Fotnot: Max IV är ett nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Fakta om projekten

Projekttid: Fas 1: 1 januari 2015 – 30 juni 2016. Fas 2: 1 mars 2016 – 31 mars 2020

Stödmottagare: European Spallation Source Eric

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
96 341 500 + 97 191 488

sress.esss.se