Tillväxtverket
eu-logotyp

Utrikesfödda företagare får hjälp att skapa tillväxt i Småland

En ny metod för att skapa tillväxt och ökad förståelse om olika företagskulturer. Det är målen för projektet Step Two som driver ett nytt företagshotell för utrikesfödda entreprenörer i Växjö.

Aida Begovic pratar inför flera personer.

Aida Begovic har fått hjälp i sitt företagande av Step Two

Projektet Step Two drivs av Coompanion Kronoberg som en del i arbetet för att öka sysselsättningsgraden i länet. Den fysiska mötesplatsen präglas av en mångkulturell gemenskap i form av ett företagshotell.

Växjöföretagaren Aida Begovic hörde talas om Step Two genom sin revisor och är mycket nöjd med det stöd hon fått hittills.

– Jag har bland annat fått hjälp att planera och arbeta strategiskt med vision och mål. Jag har också blivit medveten om hur jag ska fördela min tid mellan mina två företag Indigo Life och Poledance Växjö.

Step Two rymmer cirka 20 företag som under ett år kan hyra kontorsplats till självkostnadspris och samtidigt få gratis rådgivning, branschinformation samt möjlighet att bygga nätverk och delta i föreläsningar, utbildningar och stöd av en mentor.

Självfinansierat  på sikt

På företagshotellet finns projektledare som arbetar "hands on” med ekonomi, skatter, juridik, import, export, arbetsgivarvillkor, marknadsföring och annat som ingår i ett växande företag. Varje företagare gör en egen utvecklingsplan och insatserna styrs av behov.

– Efter ett år är tanken att företagen ska organiseras i ett kooperativ som så småningom ska ta över företagshotellet, säger Magnus Andersson, verksamhetsledare vid Coompanion Kronoberg.

Tanken är att verksamheten ska bli ekonomiskt oberoende och att företagarna ska kunna få hjälp även efter sitt första år i projektet.

Vänder sig till företag som vill växa

Step Two samarbetar bland annat med Mackens företagarskola och företagscenter i Växjö.

– Vi vänder oss till befintliga företag som vill växa och anställa, medan de riktar sig till utrikesfödda som vill starta företag, säger Magnus Andersson.
Samtliga näringslivskontor i länet har visat stort intresse för projektet och om det blir lyckat kommer metoden för att skapa tillväxt hos utrikesfödda entreprenörer att spridas till andra delar av landet.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-01–2019-04-30
Stödmottagare: Coompanion Kronoberg
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
1 550 818
Medfinansiärer: Region Kronoberg, Växjö kommun, Coompanion Kronoberg