Tillväxtverket
eu-logotyp

Smarta glasögon underlättar vårdpersonalens vardag

Våren 2016 testar IVA-personal vid Blekingesjukhuset i Karlskrona smarta glasögon som larmar visuellt istället för via ljud. Konceptet är en av flera innovationer med ursprung i SICAHT:s inventering av hälso- och sjukvårdsbehov som kan lösas digitalt. Ytterligare drygt hundra uppdrag väntar på en lösning.

Bild från projektet SICAHT som visar en patient genom de smartglasögonens vy.

Smarta glasögon ger vårdpersonal medicinsk information direkt i synfältet.

Sedan 2014 har SICAHT gjort tio behovsinventeringar på sjukhuset i Karlskrona, på Hjälpmedelscenter i Blekinge, på två patientgrupper och på flera omvårdnadsboenden. SICATH:s metod är inspirerad av modellen ”Needfinding”, som är utvecklad vid Stanford University i Kalifornia. Metoden syftar till att identifiera och kvalificera behov inom just hälso- och sjukvård. I nästa steg presenterar SICHAT de mest intressanta behoven för ICT-företag i Skåne och Blekinge.

– Intresset är stort, och hittills har ett femtiotal företag deltagit, säger projektledare Stefan Malmström.

Eftersom de flesta ICT-bolag som deltar i projektet är mindre konsultföretag utan egen budget för forskning och utveckling arbetar SICHAT också med att få offentliga aktörer att stoppa in smörjmedel (pengar) genom att utlysa innovationsupphandlingar.

Gynnar arbetsmiljö och patientsäkerhet

Ett framgångsrikt exempel är de smarta glasögon som fyra blekingeföretag har utvecklat i samarbete med personalen vid IVA på Blekingesjukhuset och med stöd av Google Glass. Idén föddes ur en av SICAHT:s behovsanalyser som visade att personalen blev stressade av ljudlarm.

I januari 2016 bildades bolaget SUCCCE (Smart Use of Communication in Complex Care Environments) som än så länge är ett projekt inom Nordic Industry Consulting AB. Ursula Hass är projektledare för SUCCCE och menar att SICHAT har bidragit genom att initiera behovsanalyserna och underlätta för företaget att hitta rätt samarbetspartner inom landstinget.

– De hjälpte också till att skapa kommunikation mellan oss och landstinget så att vi kunde definiera hur vi skulle samarbeta, säger hon.

Att kunna se patienternas övervakningslarm underlättar arbetet och ökar patientsäkerheten genom att personalen får medicinsk information i en ”heads-up-display” direkt i synfältet – även när de befinner sig i ett annat rum än patienten. Via de smarta glasögonen kan de också visa bilder och därmed konsultera läkare på andra avdelningar.

Sommaren 2016 är första prototypen klar och Ursula Hass räknar med att genomföra kliniska tester under kommande vinter.

Fallprevention, familjehem och mild demens

Ett annat exempel handlar om fallprevention där Region Skåne gör en innovationsupphandling, i vilken de efterlyser nya lösningar som ska minska antalet fallolyckor inom vården.

Karlskrona kommun har genomfört en innovationsupphandling för att få fram en digital lösning för uppföljningssamtal med barn i familjehem. Sex företag deltog i upphandlingen och ett kriterium var att produkten skulle vara kommersiell.

I ett fjärde exempel samarbetar SICAHT med en grupp forskare vid Blekinge Tekniska Högskola för att tillsammans med sina medlemsföretag ta fram lösningar som kan underlätta livet för patienter med mild demens.
Alla identifierade behov samlas i en Excel-fil som är tillgänglig för de företag som är knutna till projektet.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-01-01–2017-12-31
Stödmottagare: Region Blekinge
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
6 408 749
Medfinansiärer: Region Blekinge, Innovator Skåne AB