Tillväxtverket
eu-logotyp

Samverkan inom HICube ska skapa bättre hälsa

HICube är en projektverkstad för att överbrygga gapet mellan högskolediscipliner, företag och offentliga aktörer när det gäller hälsoinnovation. Sedan starten i augusti 2015 är tio studentarbeten och 37 forskarprojekt igång.

Bild på hur appen Medipoc ser ut i en mobil.

Appen Medipoc ska göra det lättare för vårdpersonal i utvecklingsländer att medicinera och dosera rätt. Med stöd av HICube har den kunnat testas på plats i Tanzania.

HICube erbjuder innovatörer och mindre företag möjlighet att utveckla och testa sina idéer. Från och med hösten 2016 erbjuder HICube nya möjligheter för företag att testa sina produkter och tjänster inom vården och direkt hos brukare.

Företagaren och innovatören Alban Qitaku har fått hjälp att testa sin app (Medipoc) som ska göra det lättare för vårdpersonal i utvecklingsländer att medicinera och dosera rätt.

– En forskare har gjort en studie om behovet och en sjuksköterska har testat produkten på ett sjukhus i Tanzania. Inget av det hade varit möjligt utan HICube, säger han.

Resultaten är positiva men det återstår många tester innan produkten är klar att lanseras.

Studenter och forskare lockas av miljön

Samarbetet med Högskolan i Halmstad riktar sig såväl mot studenter som mot forskare.

– Vi ger studenter faktiska problem till examensarbeten och har ”studentvärdar” som deltar i workshops och på mässor, säger Anne-Christine Hertz och tillägger att man haft tio olika studentprojekt under våren 2016.

För att hitta och ”boosta” unga som kan och vill starta företag arrangerar HICube bland annat tävlingar i form av så kallade hackathon, där människor kan träffas, programmera tillsammans och inspireras av varandras färdigheter.

För att uppmuntra tvärvetenskaplig samverkan belönas de team som har deltagare från olika discipliner med extra poäng.

Inom HICube finns också två forskningskoordinatorer som länkar till Högskolan i Halmstad.

– Vi vill göra hälsoinnovation attraktivt och många tycker att det är spännande att forska i vår miljö. Sedan augusti 2015 har 37 innovationsprojekt kommit igång, säger Anne-Christine Hertz och tillägger att HICube inkluderar forskarna i sina innovationsprojekt genom att ”köpa” deras tid.

  • HICube har följande delmål:
  • Behovsorienterade innovationsprojekt för att skapa tillväxt
  • Testmiljö Halland för verifiering av produkter och tjänster
  • Kunskapsspridning genom demonstratorer och visningsmiljöer
    Kunskapsspridning och tillämpning av horisontella kriterier för ett framgångsrikt innovationsklimat.

Inom ramen för projektet ska även ett nationellt klusterinitiativ byggas upp för företag inom vård och hälsa.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-08-01–2018-11-30
Stödmottagare: Högskolan i Halmstad
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
10 600 000
Medfinansiär: Region Halland

Läs mer om projektet på Högskolan i Halmstad