Tillväxtverket
eu-logotyp

Nytt riskkapital ska hjälpa mindre företag att växa

Små och medelstora i Sverige företag behöver ofta riskkapital utifrån för att kunna utveckla sina idéer till lönsamma företag. Målet med Swedish Venture Initiative är att ge dem tillgång det genom en så kallad fond-i-fond. Vill det sig väl kan satsningen leda till nya storföretag som Spotify och Klarna.

I slutet av april 2016 tecknade Tillväxtverket ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) om att skapa en så kallad fond-i-fond – The Swedish Venture Initiative (SVI).

Det innebär att 1 miljard kronor kommer att kunna investeras som riskkapital i tillväxtföretag i tidiga faser. Finansieringen sker bland annat genom Nationella regionalfondsprogrammet.

Eva Rosenthal är ansvarig för att samordna olika finansieringsinstrument vid Tillväxtverkets kapitalförsörjningsenhet och menar att det hittills har funnits alltför få svenska investerare som är villiga att satsa så tidigt som krävs.

– Det är inte enkelt att finansiera företag i tidiga skeden som ännu inte har hunnit bevisa på marknaden att de kan blir lönsamma. Några affärsidéer kommer inte att hålla, medan andra kan komma att utvecklas till multinationella storföretag. Det finns få aktörer i Sverige som investerar så tidigt och antalet har minskade ännu mer efter lågkonjunkturen 2008.

Den nya lösningen ger alltså möjlighet för fler riskkapitalbolag att satsa pengar i tidigt skede i företag som vill växa. Vilka det blir avgörs i en utlysning som EIF genomför. Utlysningen pågår fram till mitten av september 2016 och Eva Rosenthal är positiv:

– Intresset inför utlysningen var stort vid EIF:s ”market seminar” den 15 juni 2016 då mellan 40 och 50 personer deltog. När utlysningen stängs den 14 september inleder EIF ett noggrant arbete för att vaska fram de fondförvaltare som både klarar grundkraven och har tillräcklig kapacitet och uthållighet. Först därefter kan de utvalda fondförvaltarna börja söka företag att investera i.

– Enligt vår tidplan ska de första pengarna vara ute i företagen tidigast i slutet av 2017, säger Eva Rosenthal.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-04-29–2023-12-31
Stödmottagare: European Investment Fund
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
194 000 000