Tillväxtverket
eu-logotyp

Nätverk för energieffektivisering bildas över hela landet

Fas 1 Energieffektiviseringsnätverk är ett samverkansprojekt för att hjälpa små och medelstora företag att minska sin energianvändning. Målet är 40 nätverk med vardera tio företag som bland annat förväntas effektivisera sin energi- och elanvändning med 15 procent.

För att effektivisera energianvändningen behövs inte bara information, kunskap och nya tekniska lösningar. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver även företag effektivisera kontinuerligt.

Energieffektiviseringsnätverk hjälper företag att etablera en sådan process och är speciellt lämpliga för små och medelstora företag som ofta saknar interna energiledningssystem. Genom att ingå ett nätverk får de under tre till fyra år stöd att formulera energi- och investeringsplaner samt implementera och följa upp åtgärder.

Erfarenheter från över 120 nätverk i Tyskland och Österrike visar att energieffektiviseringstakten hos företag som deltog fördubblades, jämfört med hos dem som bara gjorde en energikartläggning.

När projektet avslutas förväntas deltagande små och medelstora företagen ha uppnått:

  • 15 procents effektivare energianvändning
  • 15 procents effektivare elanvändning
  • 25 procents minskade koldioxidutsläpp
  • 25 procents minskad användning av fossila bränslen

Andra mål är 500 medverkande individer från deltagande företag och att varje nätverk ska implementera 20 olika energiteknikåtgärder kopplande till energiledning.

Projektet har hittills 26 samverkanspartners

Erik Lindholm är ansvarig för det nationella regionalfondsprogrammet och betonar att projektet är omfattande och en del i ett större arbete för att företag ska energieffektivisera sina verksamheter.

– Projektet är i uppstartfasen men basen är lagd och vi håller tidplanen, säger han.

I slutet av juli 2016 har projektet 26 energikontor, regioner, länsstyrelser och kommunförbund över hela landet som samverkansarbetspartners.

Några konkreta effekter redan efter det första året är att Hållbar utveckling Väst har genomfört en workshop med energi- och klimatrådgivare med hjälp av ett processledarstöd (online-verktyg). Något som kommer att leda till nya tjänster gentemot företag som till exempel självskattning avseende ISO 50001 och en tjänst som låter företagsledningen bjuda in sina anställda till en 4-stegs-process som slutar med att man utvecklar en gemensam handlingsplan.

Ett annat exempel kommer från Dalarna där länsstyrelsen och energikontoren har hittat en bättre rollfördelning och förbättrat sin samordning.

Projektet har delats upp i två faser och avslutas år 2020. Fas 1 startade den 17 juni 2015 och avslutas den 31 december 2018.

Vill du ha hjälp att komma igång och energieffektivisera? Sök stöd för en energikartläggning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta om projektet

Projekttid: Fas 1 2015-06-17–2018-12-31, Fas 2 avslutas 2020
Stödmottagare: Statens Energimyndighet
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
47 105 935
Medfinansiär: Statens Energimyndighet