Tillväxtverket
eu-logotyp

Lokala projekt vill väcka liv i staden med rörlig bild

Smart Kreativ Stad vill utveckla stadens bortglömda platser med hjälp av film och rörlig bild. Målet är tre pilotprojekt om året. De första handlar om popup-biografer.

En kvinna och man bygger ihop en ställning med en filmduk i mitten

Lappis Northern Lights – popup bio i samarbete med KTH Arkitektur Studio 9, Kulturhuset och Stockholms Stadsteater.

– Vi vill knuffa på gränserna för hur kreativa processer kan samverka med traditionell kunskaps- och stadsutveckling, säger Geska Brečević, projektledare för Smart Kreativ Stad.

Som en del av projektet har medlemskommuner i Filmregion Stockholm-Mälardalen fått identifiera geografiska platser, situationer eller händelser som de vill påverka positivt genom rörlig bild.

Målet är att göra tre årliga pilotstudier under projektets fem år, och för att nå många olika grupper används medborgardialog.

– Smart Kreativ Stad är en stadsutvecklande plattform där ett brett spektrum av kreatörer möter aktörer inom stadsplanering, fastigheter och IT, säger Geska Brečević och tillägger att projektet har fått stor respons från både privat och offentlig sektor.

Två pilotprojekt under första året

Projektets första pilotprojekt är en experimentell mobil popup bio-salong som utvecklats och byggts tillsammans med studenter på KTH Arkitektur Studio 9.

Den andra piloten handlar om popup-biografer där filmen projiceras på oväntade platser som en flotte i Gröndalsviken, på seglen på ett skepp på Djurgården eller under en motorvägsbro på Lilla Essingen.

– En del av projektet är att ifrågasätta den enkelspåriga distributionen och biografmonopolet och den snäva synen på vad en filmupplevelse innefattar, säger Geska Brečević.

Under projektets andra år genomförs bland annat pilotstudie 3 – Moving Murals – där kreatörer tillsammans med fastighetsägare undersöker hur bortglömda icke-platser kan väckas till liv på natten genom projicering av ljus/rörlig bild. Målet är att skapa nya levande och trygga platser.

Den fjärde piloten sker i samarbete med Nacka kommun och undersöker ”tillvarons märkliga upprepningar och stadens osynliga mönster” i Sveriges mest tätbefolkade tätort Fisksätra, vars befolkning kommer från mer än 125 nationer.

Kreatörspoolen underlättar matchning

Inom projektet finns också Kreatörspoolen där kreatörer inom film och rörlig bild som vill arbeta med stadsrummet kan lägga upp sin portfolio.

– Förutom att samla kompetens är poolen ett verktyg för att slussa kreatörer till pilotstudier och testlabb kring konkreta utmaningar inom stadsutveckling, säger Geska Brečević.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-08-01–2016-07-31
Stödmottagare: Filmregion Stockholm-Mälardalen AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
2 455 726
Medfinansiärer: Botkyrka kommun, Nacka kommun, Sollentuna kommun, Stockholms kommun, Stiftelsen filmstadens kultur, Stockholms läns landsting