Tillväxtverket
eu-logotyp

Digital välfärds­teknik som fungerar i praktiken

Klokare upphandlingar, färre standarder och bra testmiljöer är några utmaningar för Stockholms Digital Care. Målet är 60 nya jobb, ännu bättre omsorg och ökat intresse från såväl brukare som marknad.

Bild från projektet Stockholms Digital Care. Emma Eng står lutad mot ett bord i mitten av bilden.

Stockholm Digital Care deltog vid MVT-mässan i februari 2016. Emma Eng står lutad mot bordet i mitten av bilden. Fotograf: Ann-Sofie Mårtensson

När 18 företag fick beskriva sina behov svarade de flesta: ”flera affärer”. Det lade grunden för Stockholm Digital Care som följde upp intervjuerna vid en workshop med åtta företag och ett lunchmöte på KTH som lockade ett 40-tal deltagare. Ett engagemang som överträffade projektledare Emma Engs förväntningar.

Efter knappt ett år har projektet kontakt med ett 50-tal små och medelstora Stockholmsföretag som arbetar med digital teknik som ska underlätta livet för äldre som bor kvar hemma.

För att få en tydlig koppling till verksamheten finns projektets kontor på Äldreförvaltningen i Stockholm stad:

– Många företag har stor teknisk kompetens, men det är vi inom det offentliga som förstår vad brukarna och verksamheten behöver, säger Emma Eng.

För att få till bra affärer för båda sidor måste företagen öka sin ”kommunkunskap”, samtidigt som kommuner och landsting måste förstå hur utveckling av produkter och tjänster inom välfärdsteknologi går till.

Upphandlingar kräver ökad kunskap

Ett problem är att det inte finns någon standard för digital teknik. För att underlätta för företag och beställare tar projektet därför fram en verktygslåda som ska göra det lättare för båda parter att ställa rätt frågor: Blåtand eller wifi? Vad säger datalagen om lagring och personlig integritet? Hur garanterar vi en driftsäker nattillsyn?

– Vi vill visa vilka frågor företagen behöver ha svar på för att kunna delta i en upphandling och vad de måste tänka på när det gäller exempelvis juridik och etik.

Förutom kommunerna Nacka, Huddinge och Stockholm stad ingår Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län samt forskningsinstitutet SICS Swedish ICT i Stockholm Digital Care.

När en produkt eller tjänst är redo att testas erbjuder projektet från och med hösten 2016 testmiljöer med brukare i Nacka och Huddinge. Via testpaneler kan företag också få feedback från brukare och personal.

Och intresset är stort.

– Redan innan vi har marknadsfört möjligheten har tre företag hört av sig, säger Emma Eng.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-10-01–2019-08-31
Stödmottagare: Stockholms kommun
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
3 792 256
Medfinansiärer: Huddinge kommun, Stockholms kommun, Nacka kommun, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och RISE

Läs mer om projektet på stockholmdigitalcare.se