Tillväxtverket
eu-logotyp

Affärsrådgivning och nätverk för ökad internatio­nalisering

Med Tillväxtlyftets hjälp ska små och medelstora företag i Östra Mellansverige stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna att komma ut på en internationell marknad.

Deltagare vid ett av Tillväxtlyftets grupprogram

Deltagare vid ett av Tillväxtlyftets grupprogram i Östergötland

Samtidigt som det globalt skapas nya konkurrensförhållanden, ställs ökade krav på svenska företags förmåga till internationalisering.

– Många små och medelstora företag har en utmaning när det gäller att prioritera arbetet med strategiska frågor, säger Henrik Dahlström, projektledare och vice vd vid ALMI Företagspartner Östergötland. Projektet stöttar företagen att lyfta blicken och få nya perspektiv på sin utveckling genom att arbeta med affärsrådgivning och nätverk för ökad internationalisering.

Tillväxtlyftet är ett samverkansprojekt mellan fyra ALMI-bolag i Östergötlands, Örebro, Uppsala, Sörmlands och Västmanlands län. Omkring 900 små och mellanstora företag i varierande branscher kommer att delta i projektets rådgivning. Urvalet görs utifrån företagens internationella potential och starka tillväxtvilja.

– Med affärsmodellen som grund går vi vidare för att tillsammans undersöka företagens behov och vilka förändringar de behöver genomföra, säger Henrik Dahlström.

Nya kontakter och nätverk

En stor del av processen, som löper mellan 6 och 12 månader, används till att gå igenom företagets affärsmodell för att hitta nya och förbättrade affärer.

– Internationalisering handlar mycket om att våga ta steget och vilja möta de utmaningar som det innebär. Det har visat sig att företagare har stor respekt för andra företagsledare och deras erfarenheter.

Projektet erbjuder därför både konsultativ rådgivning och temabaserad rådgivning till grupper av företagare och satsar särskilt på grupper där företagare från olika branscher möts och kan ge varandra råd.

Ett av de företag som deltar i Tillväxtlyftet är Moderna Verktyg i Hamra AB, vars marknadschef Stefan Gustafsson ser en stor fördel med träffarna.

– Vi har växt mycket senaste åren och tycker det är mycket bra att få bolla idéer och diskutera problemlösningar med andra företag i samma situation. Vi ser också ett stort värde med att få en djupare inblick i teorier angående snabbväxande företag. Det ger oss inspiration och vägledning för våra egna beslut, säger Stefan Gustafsson.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-01-01–2018-04-30
Stödmottagare: ALMI Företagspartner Östergötland AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
31 715 279
Medfinansiärer: ALMI Företagspartner Östergötland AB, ALMI Företagspartner Mälardalen AB, ALMI Företagspartner Uppsala AB, ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Regionförbundet Sörmland

almi.se