Tillväxtverket
eu-logotyp

Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.

Se filmen Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knowledge Transfer Partnerships, KTP, innebär att en nyutexaminerad akademiker under en period får anställning hos ett företag för att genomföra ett kvalificerat utvecklingsprojekt. Det kan handla om att förbättra företagets marknadsutveckling, produktutveckling eller processutveckling med målet att öka företagets tillväxt. För att komma med i KTP Smart specialisering genomgår företaget en tillväxtanalys som tagits fram av Industriellt Utvecklingscenter.

– KTP är en metod som alla parter vinner på. Men det är viktigt att företagen både har en möjlighet och en vilja att växa och utvecklas, säger Maria Thulemark, processledare vid Högskolan Dalarna.

Samtidigt som företaget får hjälp ger modellen nyutexaminerade akademiker, som rekryteras från hela landet, chans till jobb. Studenterna får marknadsmässig lön. Hälften betalas av företaget och hälften av projektmedel. Under projekttiden bidrar akademin med handledare och labbresurser. Som stöd ingår dessutom en affärscoach från näringslivet.

2012-2014 genomförde Högskolan Dalarna tolv pilotprojekt hos lokala företag med lyckat resultat i form av ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. Nio av akademikerna blev erbjudna tjänst på företagen.

Satsar på fortsatt utbyte

I Storbritannien har KTP funnits i cirka 30 år och i dag är omkring hundra lärosäten involverade.

– I Sverige är utvecklingen i full gång, säger Maria Thulemark. Förhoppningsvis genererar detta projekt fortsatt utbyte och samverkan mellan företag och högskola. Ett framtidsmål är att sprida modellen över hela Sverige och enligt brittiskt koncept starta KTP-kontor med upp till fem lärosäten kopplade till sig.

Först ut i det EU-finansierade projektet KTP Smart specialisering är transportföretaget DalaFrakt i Leksand som behöver it-kompetens för att kunna byta affärssystem och utveckla sin logistik.

– För mig är det en otrolig chans att direkt efter studierna komma in i arbetslivet och få erfarenhet, säger Elin Hedman Eriksson, som leder utvecklingsarbetet.

Fokus för hennes insats ligger till en början på utveckling av planering, styrning och kontroll av administrativa flöden.
– De kunskaper i projektledning, verksamhetsstyrning, processutveckling, och logistik som jag har med mig från utbildningen Industriell Ekonomi vid Högskolan Dalarna, kommer att vara mycket användbara.

Bild från BR Wiks Åkeri, ett av de företag som är anslutna till DalaFrakt

Elin Hedman Eriksson och Ronny Wik, delägare i BR Wiks Åkeri, ett av de företag som är anslutna till DalaFrakt. Genom projektet har DalaFrakt fått it-kompetens för att kunna byta affärssystem och utveckla sin logistik.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-09-01–2018-12-31
Stödmottagare: Högskolan Dalarna
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
8 486 184
Medfinansiärer: Region Dalarna, Högskolan Dalarna

Läs mer på du.se