Tillväxtverket
eu-logotyp

Digitalisering och export skapar nya företag

Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora företag ska öka sin innovationsförmåga och få fart på sin digitalisering.

Bild på utrustning från projektet Prototyping Internationalisering och Kommersialisering

Fiber Optic Valleys medlem Nyfors Teknologi AB lanserade en ny produkt på den internationella optik- och fotonikmässa Photonics West i San Francisco i februari 2016. Det handlar om helt ny teknik för fiberskarvning och bearbetning av glas med ren CO2-laser.

– Det främsta syftet är att bidra till fler nya företag och korta time to market – från idé till kommersialisering – genom att bistå små och medelstora företag i deras innovationsprocesser.

Det säger Torbjörn Jonsson, projektledare och vd för Fiber Optic Valley med säte i Hudiksvall. Exempelvis erbjuder Fiber Optic Valley företagen både monterplats och projektledning för att delta i den årliga optik- och fotonikmässan Photonics West i San Francisco. Ett unikt tillfälle att knyta viktiga internationella kontakter.

Den andra delen i projektet är att få fart på digitaliseringen i små och medelstora företag.

– Vi vill ge företagen insikt om vad den digitala världen kan ge. När de kommer i kontakt med våra kluster av nätverk kan vi lyfta deras produktutveckling flera steg. Vi ser också att företagen i tidiga skeden har behov av stöd i digital teknik för att komma igång med sina innovationer.

Företagen behöver kunna skapa prototyper innan de vågar gå vidare till storskalig produktion. Därför satsar projektet nu på testmiljöer för produkter inom informations- och kommunikationsteknik.

Brett spektrum av företag

– En innovation behöver inte vara en teknikprodukt, betonar Torbjörn Jonsson. Det kan mycket väl röra sig om tjänsteprodukter. De företag vi arbetar med befinner sig inom ett brett spektrum; allt från mekaniska verkstäder till djurparker och turism.

Kopplingen mellan den digitala utvecklingen och ett socialt hållbart arbetssätt är sedan starten viktig för Fiber Optic Valley. Inom det nya projektet anordnas strategiska utbildningssatsningar i jämställdhet och mångfald riktade till de regionala aktörerna.

– Det är helt nödvändigt att få fler kvinnor och personer med annan etnisk tillhörighet än svensk till branschen, säger Torbjörn Jonsson. Det är en överlevnadsfråga för de företag och organisationer som vill attrahera och behålla kompetens.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-01-01–2018-04-30
Stödmottagare: Fiber Optic Valley AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
9 800 000
Medfinansiär: Region Gävleborg

Läs mer på fiberopticvalley.se