Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredband till hela Västernorrland

År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner.

Karta över Västernorrland som visar dragningen av fiber.

De blå linjerna visar dragningen av fiber inom Dig.2020

Dig.2020 är Sveriges hittills största digitaliserings- och bredbandsprojekt. Projektet följer regeringens bredbandsmål: senast år 2020 ska nio av tio hushåll ha snabbt bredband.

– Digitala möjligheter är förutsättningen för en hållbar tillväxt, säger projektledaren Niklas Guss. Människor är beroende av bra bredband för att kunna bo och arbeta i landsbygd. I dag har bara drygt hälften av invånarna i Västernorrlands län tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund.

Utbyggnaden handlar inte enbart om de kortsiktiga effekterna att få ett snabbare nät, betonar Niklas Guss. Det är också en långsiktig, regional fråga som handlar om att skapa förutsättningar som gynnar kommande etableringar i länet och kan förhindra utflyttning.

– I dag saknar stora delar av länet marknadsmässiga villkor. Från Länsstyrelsens och kommunernas sida anser vi att det är vårt samhällsansvar att se till att människor ska kunna bo och verka i hela länet.

Bredband för tillväxt och demokrati

Tillgången till bredband är därmed inte enbart en fråga om tillväxt, utan också en demokratifråga.

– Att bygga bredband är lika viktigt som att bygga vägar, el eller avlopp. I en tid då många tjänster i offentlig verksamhet digitaliseras, prioriterar projektet samhällsviktiga funktioner för kommunerna som skolor, bibliotek och äldreboenden.

Hittills har det varit mycket kostsamt för många kunder att ansluta sig till de befintliga bredbandsnäten eftersom anslutningspunkterna legat långt från bostäder och företag. Dig.2020 räknar med att ungefär 950 företag i länet kommer att få möjlighet att ansluta sig till nätet.

– Genom att vi redan vid förprojekteringen bestämmer hur vi drar nätet och var vi sätter ut anslutningspunkterna så skapar vi en genomtänkt, funktionell och kostnadseffektiv utbyggnad, säger Niklas Guss.

Under våren 2016 startade det stora grävarbetet som kommer att löpa under fyra år.

– Just nu arbetar samtliga kommuner med att färdigställa upphandlingar för material och grävarbeten så att projektet följer planen. Samtidigt försöker vi samordna utbyggnaden av det ortssammanbindande nätet med de bredbandsprojekt som sker inom ramen för Jordbruksverkets bredbandsstöd. På så sätt kan vi göra utbyggnaden kostnadseffektiv och skapa fler anslutningar.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-01–2019-12-31
Stödmottagare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
116 580 541

Medfinansiärer: Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kn, Sundsvalls kn, Ånge kn, Kramfors kn, Härnösands kn, Timrå kn, Länsstyrelsen Västernorrland