Tillväxtverket
eu-logotyp

Alfred Nobel Science Park satsar på internationellt kluster inom 3D-teknik

Industriell 3D-printing är på frammarsch inom industrin. I projektet 3DTC vidareutvecklas både 3D-printing i metall och 3D-röntgen i ett starkt kluster.

Ett färdigskrivet objekt plockas ut ur en printer.

Ett färdigskrivet objekt plockas ut ur en printer. Pulvret som används kan vara både brandfarligt och direkt ohälsosamt att inandas.

– I kombination är dessa två 3D-tekniker oslagbara och högintressanta, säger Peter Rendius, verksamhetsansvarig vid Tillverkningstekniskt centrum, TTC, i Karlskoga. Genom projektet kommer vi att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att utveckla ett starkt kluster med internationella kopplingar.

Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder, där man till exempel gjuter, borrar eller svarvar fram produkter, så innebär 3D-printing att föremålen skrivs fram i en 3D-skrivare. Den andra aktuella tekniken, 3D-röntgen, är ett slags datortomografi för industriella produkter, som är mycket användbar vid exempelvis provning, felsökning, tester och utveckling.

Öppen plattform för prototyper

En viktig del av projektet är att vara en öppen plattform för forskning och utveckling av 3D-teknik. Inom plattformarna genomförs studiebesök och kompetensspridning för att ge en aktuell bild av teknikens användning. Att plattformen är öppen innebär att svenska företag får tillgång till plattformens utrustning för att göra prototyper, men även att de får tillgång till den spetskompetens som behövs för att analysera resultatet.

Sedan starten i januari 2016 har projektet skrivit samarbetsavtal med Siemens, Saab AB, Atlas Copco och Karlstads universitet. Ett antal industriföretag samt it-bolag har visat stort intresse.

– Ett 3D-centrum här i Karlskoga kommer att stärka den regionala attraktionskraften och innebär en viktig utveckling för regionen i form av fler företag och ökad tillväxt, konstaterar Peter Rendius. Tack vare samarbetet med Region Örebro län och deras kontakter i Bryssel har vi också fått möjligheter att hitta bra samarbetspartners i Europa.

Projektet 3DTC, som är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, näringslivet och akademin, avslutas den 21 december 2018.
– Då ska vi vara internationellt erkända som ett starkt kluster tillsammans med de stora aktörerna inom området. Då kommer också TCC att utgöra en nationell knutpunkt, säger Peter Rendius.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-11–2018-12-21
Stödmottagare: Örebroregionen Science Park AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
9 602 214
Medfinansiärer: Örebro kommun, Region Örebro län, Örebroregionen Science Park AB, Örebro universitet

Läs mer på alfrednobelsp.salfrednobelsp.se e