Tillväxtverket
eu-logotyp

Techtank Bas i Blekinge öppnar dörrar till engelsk bilindustri

– Administration, utbildning och marknadsaktiviteter gör att vi kan ägna oss åt att vårda och etablera kundkontakter. Så beskriver Ulrica Larsson, vd för EBP i Olofström, nyttan av Techtank Bas. Tack vare projektet har företaget fått flera nya affärskontakter i Storbritannien.

En kvinna tillverkar karosseridelar till bilindustrin

EBP i Olofström är en av norra Europas största tillverkare av karosseridelar till bilindustrin, och har fått nya affärskontakter genom projektet

EBP i Olofström tillverkar karosseridelar till biltillverkare och var ett av flera företag inom Techtank Bas som hösten 2015 besökte Coventry i Storbritannien. Syfte med resan var att knyta nya kontakter och visa ett antal företag vilken potential som finns på den brittiska marknaden.

Resultatet blev över förväntan och i september 2016 har en handfull företag från Blekinge bjudits in för att delta i Jaguar/Land Rovers mässa. Ett av dem är EBP.

Den brittiska bilindustrins efterfrågan på underleverantörer är stor och genom Techtank Bas har bildindustrin i Blekinge öppnat eget kontor i Coventry.

– Att ha ögon och öron på plats stärker vår konkurrenskraft, säger vd Ulrica Larsson, vars företag har löpande kontakt med en handfull presumtiva kunder.

Flera nya företag vill exportera

Efter nio månader är 21 företag involverade i Techtank Bas men, enligt projektledare Anders Borgehed, finns det ingen begränsning vad gäller antalet. Däremot måste alla uppfylla kriterierna: teknikföretag, avancerad förmåga och produkter lämpade för export.

– Flera företag som inte tidigare har jobbat med direktexport har nu visat intresse och deltagit i ett flertal exportaktiviteter genom oss.

I november 2015 deltog företagare från Techtank Bas i norra Europas ledande underleverantörsmässa för tillverkningsindustrin, Elmia Subcontractor i Jönköping. Ett år senare upprepas besöket med fler företag och större monter. Principen är att projektet tar en del av kostnaden och företagen resten.

Andra aktiviteter är den årliga Techtank Conference som i november 2015 byggde på tidigare års presshärdningsseminarier och lockade drygt 110 deltagare från hela landet.

Nya utbildningar varannan vecka

Sedan våren 2016 genomförs inom projektet ungefär en utbildning varannan vecka. Ämnena styrs av företagens behov och några exempel är; Att leda utan att vara chef, Lean och Presentationsteknik.

En annan viktig uppgift är att bygga nätverk och några exempel är exportnätverk och nätverk för chefer i företag som arbetar med maskinunderhåll, mångfald och jämställdhet, säljare, personalchefer och lean-ansvariga.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-09-01–2018-12-31
Stödmottagare: Olofströms Näringsliv AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
8 458 515
Medfinansiärer: Olofströms näringsliv, Region Blekinge

techtank.se