Tillväxtverket
eu-logotyp

Optisk mätteknik ska stärka näringslivet i norr

Optisk mätteknik är ett av Europas hetaste teknikområden. Nu ska små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inspireras att satsa på den nya tekniken för att öka sin konkurrenskraft.

Åsa Holmner från Glesbygdsmedicinskt centrum vid ett av OMIN:s seminarier.

Åsa Holmner från Glesbygdsmedicinskt centrum vid ett av OMIN:s seminarier.

3D-kameror och andra typer av optiska sensorer är exempel på produkter som används inom optisk mätteknik. Tekniken används exempelvis inom processindustrin och hälso- och sjukvårdssektorn och har av EU-kommissionen utsetts till en nyckelteknologi för att vidareutveckla europeisk konkurrenskraft.

– Eftersom utvecklingen går oerhört snabbt så öppnar det för möjligheter till helt nya typer av produkter och tjänster, säger projektledare Sara Lindahl vid stiftelsen Adopticum i Skellefteå. Meningen är att Adopticum, som erbjuder tjänster inom optisk mätteknik, ska ge stöd i form av specialistkompetens åt små och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten för att utveckla nya, innovativa produkter och tjänster.

– Genom projektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv) har vi möjlighet att sprida kunskapen till fler verksamheter och branscher, berättar Sara Lindahl. Exempelvis har optisk mätteknik en naturlig framtid inom tjänster inom vård och omsorg. Inom omsorgen kan det till exempel handla om system som med hjälp av detektorer kan upptäcka om brukaren faller och inte kan ta sig upp på egen hand.

Öppnar för helt nya produkter

Projektet OMIN inleddes under våren 2016 med fyra seminarier för regionens små och medelstora företag. Seminarierna ska mynna ut i konkreta produktutvecklingsprojekt.

– Vi försöker nå regionens små och medelstora företag på flera sätt, varav seminarieserien är ett. Under hösten 2016 kommer vi också att arrangera exempelvis prototypverkstäder i samverkan med projektets medfinansiärer.

Planen är att arbeta branschöverskridande och engagera deltagare från många typer av verksamheter.

– Vi hoppas att det leder fram till banbrytande idéer och lösningar, säger Sara Lindahl. Målet är att resultat från projektet – i form av produkter och tjänster – ska finnas på marknaden redan under projektets gång.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-01–2019-04-30
Stödmottagare: Stiftelsen Adopticum
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
5 472 682
Medfinansiärer: Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting.

Boliden Mineral AB, DataPolarna AB, Optronic AB, Norra Skogsägarna Kåge såg, Data Ductus AB, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, CorrVision, PreEye AB, Rubico AB, Sensact AB, MBV Systems AB, Ruffcom.