Tillväxtverket
eu-logotyp

Nytt liv för anrikt hotell

Hotell Gästis i centrum av Jokkmokk var länge nedläggningshotat. Tack vare Norrbottens ramprojekt för företagsstöd har hotellet kunnat satsa på en nystart som kulturell mötesplats.

Bild: Bio Norden, en lokal kulturscen i Jokkmokk

Bio Norden är en lokal kulturscen i Jokkmokk

Jokkmokk är porten till en stor del av norra Sveriges fjällvärld/skogsland och representerar tydligt den samiska kulturen på många olika sätt. En känd turistattraktion är Jokkmokks marknad – en välbesökt, unik, årlig vintermarknad – som hållits i över 400 år. Under senaste åren har även antalet norrskensturister, besökare som kommer för att se norrsken under den allra mörkaste vinterperioden, ökat markant i hela länet, inklusive Jokkmokk.

– För att Jokkmokk som besöksdestination ska fungera bra så har hotellet enligt Länsstyrelsens bedömning en mycket stor betydelse, säger Elisabeth Johansson Englund, vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Naturligtvis är det viktigt att det finns logimöjligheter för alla dem som besöker området. Att vi stöttar hotellet med medel till restaurering ligger också helt i linje med Norrbottens ramprojekts mål att stimulera företagare att påskynda investeringar för expansion och ökad konkurrenskraft.

Investeringsstödet på 1,6 miljoner kronor har bidragit till att en omfattande renovering har kunnat göras på det legendariska hotellet. Ända sedan 1925 och tre generationer framåt drevs verksamheten av den kända krögarfamiljen Åkerlund. Efter ägarbytet 2015 har hotellet bytt namn till hotell Akerlund för att återkoppla till näringsställets historia. Sommaren 2016 står hotellet klart med 24 rum och en konferensdel.

Kulturscenen Bio Norden

– Investeringsstödet betyder mycket för oss, men framför allt för Jokkmokk som nu satsar rejält på besöksnäringen, säger Annelie Päiviö, som driver hotellet tillsammans med kollegan Katrin Bagge. Hotellet har också sedan många år haft stor betydelse för generationer av Jokkmokks-bor.

De nya hotellägarna har även tagit över kulturscenen Bio Norden, en biograf som byggdes 1935 och som under åren gästats av en rad prominenta filmregissörer och revystjärnor.

Ägarnas planer för framtiden är att driva vidare hotellet i samma anda som tidigare med förhoppningen att hotellet ska fortsätta spela en central roll i Jokkmokks nöjesliv.

– Bio Norden kommer fortsättningsvis att vara Jokkmokks lokala kulturscen för teater, musikaler, föreläsningar, offentliga möten och liknande, säger Annelie Päiviö.

Ramprojekt för regionala företagsstöd

Det stöd som hotellet i Jokkmokk har fått kommer från projektet Ramprojekt för regionala företagsstöd i Norrbotten, med Länsstyrelsen i Norrbotten som stödmottagare. Ett motsvarande ramprojekt finns också i Västerbottens län. Genom dessa projekt, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och respektive länsstyrelse, har företag möjlighet att få stöd, exempelvis till investeringar.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-01-01–2018-04-30
Stödmottagare: Länsstyrelserna i Norrbottens respektive Västerbottens län
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
50 950 000 för respektive län

lansstyrelsen.se