Tillväxtverket
eu-logotyp

MedTech West ger möjligheter att testa nya produkter kliniskt

Avancerade trycksårsmadrasser, bildbaserad diagnostik och ergonomiska skyddskläder. Många nya produkter behöver testas kliniskt innan de kan lanseras fullt ut. MedTech West skapar arenor där företag, vård och akademi kan samverka.

En kvinna jobbar med utrustningen i en operationssal.

10 MD:s patenterade strålskyddande väv, NAFT, har tagits fram i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Textilhögskolan i Borås. Foto: Kent Zeiron

Det medicintekniska bolaget Ten Medical Design AB (10MD) utvecklar produkter som ska underlätta vardagen för hälso- och sjukvårdspersonal. I oktober 2015 fick de patent på ett nytt strålskyddande material som kan användas för att tillverka skyddskläder till röntgen- och operationspersonal. Företagets grundare, Petra Apell, sätter stort värde på den konkreta hjälpen att hitta användare som kan och vill testa materialet.

MedTech West har snabbt förstått våra behov och nu pågår en diskussion med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg om att testa det nya materialet.

Om allt går som planerat räknar företaget med att produkten ska komma ut på marknaden i någon form under 2017.

Idéer, behov och kompetens

Henrik Mindedal är föreståndare för MedTech West och beskriver projektets uppgift som att ”lyssna efter idéer och initiera samarbete”. Efter en inventering i regionen sorterade han och hans kollegor ut ett 50-tal medicintekniska små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Tio av dem kontaktades i en första omgång och därefter ytterligare sju. Parallellt undersökte projektet klinikernas behov.

– Det är lättare att hitta möjligheter för företag att testa sina produkter kliniskt än att hitta mindre företag som har kapacitet att anta de kliniska utmaningarna, konstaterar han efter drygt ett år.

En annan insikt är att regionen har väldigt få medelstora företag. De flesta är små och oftast specialiserade på en produkt, medan några få är mycket stora.

Nytt projekt med sikte på innovationsupphandling

Henrik Mindedal har flera exempel på lovande produkter under utveckling och nämner att ett företag förhandlar med Sahlgrenska om en gemensam magnetkamera som framför allt ska användas för forskning.

Enligt honom skulle också fler offentliga innovationsupphandlingar bidra till att nya produkter snabbare når sin marknad.

Andra aktiviteter är att stärka en arena för digitalisering av sjuksköterskornas arbete och att stötta framtagningen av fler medicintekniska lösningar som underlättar för ambulanspersonal att snabbare ställa diagnos på traumaplatsen.

MedTech West erbjuder också stöd till företag som vill ansöka om medel via till exempel Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4Health.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-04-01–2017-12-31
Stödmottagare: Chalmers Tekniska Högskola AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
4 811 545
Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås 

medtechwest.se