Tillväxtverket
eu-logotyp

Kompetens­centrum för design stärker band mellan företag och högskola

Linnaeus Innovation DesignLab i Pukeberg ska göra forskare, lärare och studenter vid Linnéuniversitetets designutbildning mer tillgängliga för regionens företag – och vice versa. Ett mål är 60 nya student- och projektarbeten i företagen.

Tre män jobbar med uppvärmt glas.

Glasforskningsinstitutet, Glafo, är ett av de forskningsinstitut som samverkan inom projektet

Pukeberg strax utanför Nybro har tillverkat glas sedan 1871 och det är här som Linnaeus Innovation DesignLab har sin bas.

Nybroföretaget Örsjö Belysning är ett bra exempel på att design kan löna sig. Sedan de började samarbeta med designers har försäljningen ökat och företagets lampor har visats upp vid bland annat möbelmässan i Milano. Idag är de ett av flera företag som förhoppningsvis ska ingå i projektets referensgrupp.

Under våren 2016 har arbetsgrupp och styrgrupp bemannats med representanter från bland annat Nybro kommun och Regionförbundet Kalmar län och när projektledaren Ann-Christin Bayard är på plats den 1 augusti ska det bara vara att ”trycka på knappen”, enligt tf. projektledare Anders Svalin, ansvarig för Linnéuniversitetets externa relationer.

– Totalt räknar vi med att 150 företag ska samarbeta med forskningsinstitutioner och att minst tio företag ska ha fått nya eller fördjupade kontakter med forskare. För att nå dit planerar vi bland annat ett stort antal seminarier och workshoppar.

Samarbete för hållbara miljöer i glas och trä

Projektet ska också samverka med innovationsmiljön Smart Housing Småland som skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

– I Pukeberg finns verkstäder där de kan bygga modeller i full skala och eftersom de kan trä och vi kan glas har vi diskuterat hur dessa material kan fungera tillsammans i exempelvis byggstommar, säger Anders Svalin.

Andra samarbetspartners är Linnaeus Technical Centre (LTC) och it-klustret Information Engineering Centre (IEC) inom Linnéuniversitetet som båda har kontakter med hundratals företag. När det gäller horisontella kriterier finns planer på att samarbeta med Kalmar läns museum.
En processledare från Linnéuniversitetet undersöker också möjligheten att starta ett FabLab i Pukeberg där vem som helst ska kunna testa nya idéer i fullskalemodeller.

Fakta om projektet

Projekttid: 2016-01-01–2019-04-30
Stödmottagare: Linnéuniversitetet
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
5 194 506
Medfinansiärer: Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet

Mer om projektet på lnu.se