Tillväxtverket
eu-logotyp

Win-Win vill bredda Dalarnas näringsliv

Meningen är att Win-Win ska utveckla processer och metoder som konkret bidrar till utvecklingen av ett starkt och varierat näringsliv i Dalarna. Näringsliv, offentlig verksamhet och akademi ska samtliga vinna på samverkan.

Bild från projektet Säker Trafik Dalarna AB

Säker Trafik Dalarna AB är ett av de företag som har fått hjälp att stämma av affärsplaner via projektet.

– Fler arbetstillfällen i konkurrenskraftiga, dynamiska och innovativa tillväxtföretag ska skapas under projektperioden, säger Sture Ericsson, vd för projektägaren Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden. Projektet Win-Win involverar faserna starta och driva företag samt utveckla framgångsrika växande företag.

– Allt tyder på att vi kommer att uppnå våra mål när projektet avslutas, säger Sture Ericsson. Efter halva projekttiden har redan målet 90 deltagande företag uppnåtts, varav 31 är nystartade. Det visar på ett stort intresse från företagen. Efter projektets första 12 månader har 30 nya arbetstillfällen rapporterats.

Nätverk ger gemensamma affärer

Bland deltagande företag finns också kulturella och kreativa näringar med entreprenörer som behöver utveckla sitt skapande till affär. Här är inte själva tillväxten i fokus, snarare vikten av affärsutveckling för att skapa ökad attraktivitet i region Dalarna.

– Vi har sett att nätverkande är särskilt viktigt för dessa näringar, säger Sture Ericsson. Det leder ibland till att de börjar göra affärer med varandra. Det kan visa sig att filmskaparen behöver musik till sin film, att musikern behöver film till sin produktion eller att båda dessa behöver någon form av animering.

En annan del av projektet, där även Gävleborgs län är inkluderat, är Miljödriven affärsutveckling. Ambitionen är att fler företag ska våga växa genom att utveckla hållbara och miljöanpassade lösningar som skapar nya jobb.

Ett av de företag som antagit utmaningen är Säker Trafik Dalarna AB med verksamheter i Falun och Söderhamn.
– Företagsinkubatorn är för oss en viktig diskussionspartner för att stämma av affärsplaner och tillväxttakt. Allt syftar till att genomföra rätt åtgärder, säger vd Hans Moberg. Förutom riskutbildningar för körkortselever har vi satsat på företagsutbildningar i trafiksäkerhet till personal vid företag och offentlig verksamhet. Utbildning i vår körmetod sparsam körning är en miljöutbildning som resulterar i lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-01-01–2018-04-30
Stödmottagare: Stiftelsen Teknikdalen
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
21 081 975
Medfinansiärer: Region Dalarna, Region Gävleborg, Falu kommun, Borlänge kommun, Vinnova, Stiftelsen Teknikdalen

teknikdalen.se