Tillväxtverket
eu-logotyp

Samarbete över länsgränser ska ge fler medelstora företag

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige öppnar gränserna för att öka antalet mest lovande innovativa tillväxtbolag.

Bild på ett spel från projektet spelutvecklingsföretaget Night Node

Spelutvecklingsföretaget Night Node har fått hjälp med affärsutvecklingen via Uppsala Innovation Centre, en av de inkubatorer som ingår i projktet Växtzon.

– Sverige behöver fler medelstora företag, säger Caroline Drabe, vd på projektägaren Västerås Science Park och en av initiativtagarna till Växtzon. Med projektets fokuserade insatser över en treårsperiod ska fler innovativa företag i regionen kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor.

Ambitionen är att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna som ska komma företagen till nytta, oavsett var i Östra Mellansverige de är etablerade.

De fem länen är bra på olika saker, mycket beroende på strukturella förutsättningar. I Uppsala län finns till exempel särskild kompetens inom rymdforskning, Östergötland är kunniga inom visualisering, Västmanland är bra på automation, Örebro på robotik och i Södermanland finns mycket kunskap om energi.

Gränslös växtzon

– Genom att riva gränserna har vi möjlighet att skapa förutsättningar för företagen att nyttja all expertis, säger Caroline Drabe. Ett företag som behöver hjälp att utvecklas inom ett speciellt område ska inte behöva stoppas av en länsgräns. Många företag vill arbeta internationellt, och då finns det definitivt en poäng med att vi inkubatorer och science parks tar bort gränserna mellan våra verksamheter.

Under projektets första år har mycket arbete lagts på att skapa en gemensam plattform och bedriva ett intensivt utvecklingsarbete; att lära känna varandras organisationer och bygga upp en gemensam samverkan.
– Inledningsvis har vi satsat på att finna gemensamma arbetssätt och utveckla metoder som kan stödja de växande företagens behov. En annan viktig uppgift är att undersöka hur de potentiella företagen ska identifieras. Den frågan arbetar vi med för närvarande, säger Caroline Drabe.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-04-01–2018-06-08
Stödmottagare: Västerås Science Park AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
33 126 536
Medfinansiärer: Norrköping Science Park AB, Västerås Technology Park AB, Create Business Incubator Mälardalen AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag, LEAD i Östergötland AB, Inkubera i Örebro AB

vasterassciencepark.se