Tillväxtverket
eu-logotyp

MatLust för hållbar livsmedels­näring i Stockholms­regionen

Testkök med kommunens kostenhet som testbädd, ny metod för upphandling och leanprogram vid Saltå kvarn. MatLust har gjort Södertälje till en mötesplats för näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.

Projektledaren Helena Nordlund, experter och kockar, testar nya produkter I MatLusts testkök.

Projektledaren Helena Nordlund tillsammans med experter och kockar som testar nya produkter I MatLusts testkök. Fotograf: Pontus Orre.

Efter ett knappt år involverar MatLust drygt 80 små och medelstora livsmedelsföretag i Stockholmsregionen. Projektet har bland annat skapat ett testkök, vars produkter så småningom ska kunna provas vid 90 kök i Södertälje kommun. Försommaren 2016 är två företag involerade i testbädden. Det ena har testat nya användningsområden för en befintlig sädesprodukt (cerealier). Det andra testar nya svenska baljväxter och säd som ännu inte finns på marknaden.

– Hittills har vi inte provat produkterna i testbädden men arbetet präglas av entusiasm och professionalitet och presumtiva kunder är mycket intresserade av samarbetet med MatLust och Södertälje kommun, säger projektledaren Helena Nordlund.

Förpackningar och lean-program i samarbete med KTH

Våren 2016 har 13 företag samarbetat med KTH-studenter inom kursen Design och produktutveckling. Varje företag har haft 2-3 diskussionsmöten med ”sina” studenter, vilka sedan har presenterat förpackningslösningar vid ett seminarium.

KTH Leancentrum och Saltå Kvarn har tillsammans försökt ta fram en metod att jobba med lean i mindre företag.

– Programmet har haft djup inverkan och samarbetet ska fortsätta med en serie leanseminarier för hela företaget, säger Helena Nordlund.

Temanätverk och forskarmöte

Tre temanätverk har bildats utifrån företagens önskemål:

  • Digitala lösningar (två seminarier med totalt 53 deltagare)
  • Förpackningar (två seminarier med totalt 81 deltagare)
  • Laboratorietester (ett seminarium med 8 deltagare).

Ett företag har också fått hjälp med att söka pengar från Vinnova.

– Ansökan är beviljad och företaget kommer troligen att använda ett laboratorium på Biovation Park som ställs tillförfogande för MatLusts deltagarföretag, säger Helena Nordlund.

Ett forskarmöte i Södertälje på temat ”Sanningar och myter om mat och klimat” lockade 55 personer som bland annat diskuterade kött kontra vegetariskt, minskat matsvinn och hur restauranger kan jobba mer klimatvänligt. I samband med mötet gjordes en film med varje forskare som finns att se på matlust.eu.

Arbetsgrupp kring upphandling

Kommunerna Södertälje, Botkyrka, Haninge, Tyresö och Köpenhamn har bildat en arbetsgrupp för att utveckla tekniker som underlättar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. På det första mötet i maj deltog kostchefer och upphandlare från de fem kommunerna och ett studiebesök till Köpenhamn är planerat.

I maj 2016 genomfördes Ekologiska Framtidsdagen på Fotografiska i Stockholm i samarbete med intresseorganisationen Organic Sweden och en miljökonferens i Ytterjärna i samarbete med forskningsinstitutet BERAS International.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-09-01–2016-08-31
Stödmottagare: Södertälje kommun
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
5 673 273

Mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.