Tillväxtverket
eu-logotyp

Industriföretagen lockar ny arbetskraft

Industrilyftet ska stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Målet är att fler unga samt kvinnor och utlandsfödda lockas till industrin.

Ungdomar gör chokladdoppade tunnbrödschips på Mörsjö Deli

Ungdomar får prova på att göra chokladdoppade tunnbrödschips på Mörsjö Deli. Från Industrinatten 2015.

– Sverige genomgår nu en ny industrialisering där den digitala utvecklingen spelar en avgörande roll, konstaterar projektledare Pontus Sandell vid IUC Z-Group AB. Inom industrin handlar det inte längre enbart om att bocka en plåt och borra ett hål. För att överleva behöver företagen lyfta blicken och hänga med i utvecklingen.

Industrilyftets tre huvudområden är att eliminera företagens tillväxthinder, öka attraktionskraften och utöka rekryteringen av kvalificerad arbetskraft. Målet är att 24 små och medelstora industriföretag i länet ska få hjälp att stärka sin konkurrenskraft.

Efter det första projektåret deltar ett femtontal företag i tillväxtprogram eller är på väg in i dem. Insatserna sker både företagsspecifikt och i grupp. I så kallade challenge-grupper, som är kopplade till expertis på Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan, får industriföretagen hjälp att utveckla tjänster till sina produkter.

Ett av de deltagande företagen är Åre Produktion, ett bolag som bearbetar aluminium till allt, från skogsmaskiner till avancerad mätutrustning.

– Vi är fortfarande tidigt i processen, men redan nu har challenge-gruppen gett oss ett nytt fokus i kontakt med kunderna, säger vd Thomas Olsson. Inför varje affär tar vi reda på vad kunden efterfrågar och vad som är viktigt. Det kan till exempel gälla att korta leveranstiden eller konstruera ett avtal som ger lägre pris för kunden. Vi har så mycket mer att erbjuda än den tillverkade produkten. När vi lär oss det, blir det bättre affärer för både oss och kunden.

Nyrekrytering av arbetskraft

En annan viktig del i projekt Industrilyftet är att locka fler till industriföretagen.

– Det är en stor utmaning för oss att bredda rekryteringen och få fler att söka utbildningar som leder till arbete inom industrin, säger projektledare Pontus Sandell. Vi samverkar med gymnasieskolorna i länen. Bland annat har 13 yngre ambassadörer ute på företagen utbildats i värdskap för att på bästa sätt kunna ta emot studiebesök från skolor och kommunicera med yngre. Under det gångna året har vi också arbetat upp kontakter hos myndigheter som arbetar med flyktingar för att hitta bra sätt för våra företag att ta del av den kompetens som flyktingarna har. 

Ett annat framgångsrikt sätt att locka till industrin är projektets evenemang Industrinatten då flera industriföretag i länet för en kväll öppnar sina dörrar och erbjuder musik, mat och underhållning. Samtidigt visar de sin miljö, berättar vad de gör och beskriver möjligheter för sommarjobb, praktikplatser, exjobb och framtida anställningar. 

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-06-01–2018-09-30

Stödmottagare: IUC Z-Group AB

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
5 950 000

Medfinansiärer: IUC Z-Group AB, Region Jämtland Härjedalen

iuczgroup.se