Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fokuserar på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling och som beviljats stöd genom Regionalfonden.

Innovationsynk omfattar följande aktiviteter:

  • Kartlägga och kategorisera beviljade projekt i så kallade projektportföljer.
  • Arrangera projektledarträffar för fler kontaktytor och samarbeten mellan projekten. 
  • Sprida kunskap och bidra till lärande.

Projektportföljer

Life Science

Bild till projektet Stockholm Digital Care

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot läkemedel, medicinteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa. Nedan finner ni de projekt som ingår i portföljen. För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.

 

Pågående projekt - Life Science

Tabell över pågående projekt inom Life Science

Projektnamn

Stödmottagare

Catalyzer

Sahlgrenska sjukhuset

HIcube- behovsinspirerad hälsoinnovationsarena

Högskolan i Halmstad

3i: Innovation + industri + investering= en samarbetsplattform för tillväxt och regional utvekling


Stuns Stift F Samy Mel Univ U-A Näringsl O sam

SWElife Östra MellanSverige: regional tillväxt genom utveckling av SME med nyskapande varor och tjänster för den internationella hälso-och sjukvårdsmarknaden.

Stuns Stift F Samy Mel Univ U-A Näringsl O sam

Innovationssluss 2.0 Region Örebro Län och landsstinget Västmanland

Örebro Läns landsting

Innovation +

Västerbottens Läns Landsting

Stockholm Digital Care

Stockholms kommun

SWElife STHLM

Stockholms Läns Landsting

Medicinska teknikbiobanken

Umeå Universitet

Center för Hälsoinnovation, Home of internet of sports

Mittuniversitetet

VISAM Arena

ALMI företagspartner Jönköping AB

Ordnat införande av digitala tjänster och produkter

Sveriges kommuner och landsting

SWElife Hands-On: Ökade mervärden av nationella och regionala folsatsningar inom Life science

Stuns Stift F Samy Mel Univ U-A Näringsl O sam

Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North)

Umeå Universitet

Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet

Luleå Tekniska Universitet

DigitalWell- en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering

Stift Compare Karlstad Competence Area

E-health innovation

Blue Science Park (svb) AB

DIDEC (Digital innovation för Demensvård (Dementia Care))

Perstorps Kommun

Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West

Chalmers Tekniska Högskola AB

Test Miljö Halland

Högskolan i Halmstad

Avslutade projekt - Life Science

Tabell över avslutade projekt inom Life Science

Projektnamn

Stödmottagare

Stockholm Digital Care (SDC)

Stockholms kommun

Dala Sports Academy- från idé till innovation för hälsa

Högskolan Dalarna

Effektivisering av MedTech West

Chalmers Tekniska Högskola AB

SICAHT- tillväxt i Skåne och Blekinge inom Digital Hälsa (ITH)

Karlskrona Science Park (svb) AB

Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)

Göteborgs Universitet

Förstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling

Jämtlands Läns Landsting

Uppkopplad och Innovativ industri

Bild till projektet Hållbar It

Portföljen innehåller projekt som kopplar an till smart industri, testbäddar, digitalisering, teknik och material etc. Nedan finner ni de projekt som ingår i portföljen. För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.

Pågående Projekt- Uppkopplad och Innovativ industri

Tabell över pågående projekt inom uppkopplad och Innovativ industri‌

Projektnamn

Stödmottagare

Hållbar IT

Sandvikens kommun

Sense Smart Region

Luleå Tekniska Universitet

RIT- Rymd för innovation och tillväxt

Luleå Tekniska Universitet

Datacenter: Braschutveckling genom forskning, utveckling och innovation, Fas 1

Luleå Tekniska Universitet

ADMA 2016-18

Stiftelsen Teknikdalen

Klusterutveckling i Hudiksvall Hydraulik Kluster

Hudiksvall Hydralikkluster

Optisk Mätteknik för ett innovativt Näringsliv- OMIN

Stift Adopticum

ARN- Alternativa mineralråvaror i norra Norrland

Luleå Tekniska Universitet

Linnaeus Innovation DesignLab

Linnéuniversitetet

Kommersialisering av tvärsektionell robotteknik

Mälardalens Högskola

Smart 4U

Västerås Science Park

3DTC

Örebroregionen Science Park AB

Additiv Tillverkning i Metall- 3DPrint

Högskolan Väst

SIM2020

Högskolan i Skövde

Materials Business Center

Innovation Skåne AB

CATE-Pro

Lunds Universitet

Gruvorten- En innovationsplattform för gruvnäringen i Mellansverige

Hedemora Näringsliv AB

SPIN-Samverkansplattform för IT-innovation i Norr

Umeå Universitet

Green North

Umeå Universitet

3DPrintPlus

Chalmers Tekniska Högskola AB

SMART- smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

Mittuniversitet

Sports Tech Innovation Initiative

Mittuniversitet

Gamification of Dalarna- Steg 1- teknisk plattform för gamifiering av upplevelser

Region Dalarna

Composites Innovation Cluster

Piteå Science Park AB

Innovation Game

Science City Skellefetå AB

DesignIT

Interactive Institute Swedish Ict AB

Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning inom Stålrelaterad Verksamhet- KATIS

Jernkontoret

AT-LAB- Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads Universitet

Karlstads Universitet

Miljö:FIA

Högskolan Väst

FIBER

Mittuniversitetet

Open Lab Skåne- en samverkans- och innovationsarena inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi

Malmö Högskola

Test-arena Blekinge

Blue Science Park

SVIFFT- Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri

Aerospace Cluster Sweden (ACS) ekonomisk förening

Nya värdekedjor för Offshore

Jernkontoret

AIMEE- Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise

Alfred Nobel Science Park AB

STIVI- Steg för innovation i värmländsk industri

Stål och verkstad

Smart industri Norra Mellansverige

Region Dalarna

Automation för regional konkurrenskraft (ARK II)

Fören Automationsföretagen Sverige

Societal development through Secure IoT and Open Data (SSiO)

Luleå Tekniska Universitet

Industriautomation och mm-vågor

Högskolan i Gävle

ASSAR Industrial Innovation Arena

Industrial Development Center West Sweden AB

Innovative Materials Arena- IMA

Sankt Kors Fastighetsab

Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning (Replab)

Högskolan Väst

RIO- Regional Innovation genom Optisk Mätteknik

Stift Adopticum

Gender Smart Arena

Luleå Tekniska Universitet

Innovationskraft- samarbeten forskare, startups och näringsliv

Uminova Innovation AV

Datacenter Innovation Region

Luleå Tekniska Universitet

Produktion 4.0

Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB

SpaceLab

Högskolan Väst

SCOOT

Göteborg Universitet

Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)

Karlstads Universitet

SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt

Höga Kusten Industri Grupp ekonomisk förening

TRANSFORM to AAA

Stift Högskolan i Jönköping

Avslutade projekt- Uppkopplad och innovativ industri

Tabell över avslutade projekt inom uppkopplad och innovativ industri

Projektnamn

Stömottagare

IEC2020

Linnéuniversitetet

Automation Småland

Business Gnosjöregion AB

LTC 2020 (Linnaeus Technical Centre 2020)

Linnéuniversitet

Regional plattform för innovation och förnyelse

Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar AB

MapLab

Högskolan Väst

Den nya stål-och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft

Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad

FOV SPIK (SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering)

Fiber Optiv Valley AB

Open lab- En samverkans- och innovationsarena inom materialvetenskap och kemi

Malmö Högskola

Prototype the Future

Lunds Universitet

European Composite Competence Center- ECCC

Piteå Science Park AB

Small & Safe - förstudie till Centrumbildning kring nanosäkerhet

Lunds Universitet

Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV

Innovation Skåne AB

Spatial Research Excellence by ESS-SREss

European Spallation Source Eric

GRIPnu- Garpenberg Research Infrastructure Project for neutrinos

Hedemora Näringsliv AB

Analys av SREss Fas 1 och Fas 2

European Spallation Source Eric

Spatial Research Excellence by ESS- SREss Fas 2 slutprojekt

European Spallation Source Eric

Ett Digitaliserat Värmland

Stift Compare Karlstad Competence Area

Förstudie- Karlstad Lean Factory

Karlstads Universitet

Industri 4.0- En förstudie som grund för "Nyindustrialisering" och "Smart industri"

Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB

Förstudie kring kärnkraftens underleverantörer

Oskarshamns kommun

Förstudie, Bryggprojekt, Automation för Regional Konkurrenskraft (ARK II)

Luleå Tekniska Universitet

Förstudie Innovationsnod Sandviken

Sandvikens kommun

Industriautomation och mm-vågor

Högskolan i Gävle

Smarta regioner och städer

Bild till projektet Malmö Innovationsarena

Portföljen innehåller projekt med koppling till hållbar stadsutveckling, innovationsstöd­systemet och social innovation. Nedan finner ni de projekt som ingår i portföljen. För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning hållbart nyttjande av naturresurser, fossilfritt samhälle, livsmedel, skog och vatten.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet KM2

KM2

Projektet verkar för att främja innovationer om hur man utvinner, lagrar och använder grön energi. Projektet etablerar även ett öppet material- och innovationslaboratorium för regionens små, medelstora och stora företag med verksamhet inom skogs­industri och för andra material.

Framtidens resor och transporter

Portföljen framtidens resor och transporter inkluderar person- och godstrafik, logistik, ny teknik samt destinations­utveckling och besöksnäring.

Exempel på projekt i portföljen:

Bild till projektet Test site Sweden

Test site Sweden

Avsikten med satsningen är att bidra till samordningen av test och demoprojekt inom fordonsområdet i Västra Götaland, att attrahera externa medel och investeringar till regionen samt att öka konkurrenskraften för regionens näringsliv genom bransch­överskridande samarbete med deltagare från andra regionala styrkeområden.

Projektledarträffar

Projekt inom projektportföljerna kommer att bli inbjudna till projektledarträffarna. Träffarna är enbart för inbjudna deltagare. 

Planerade träffade

Tid: 27 september, kl 9.30 - 16.00 
Plats: Coor Konferens, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Life Science

Tid: 11 oktober, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Uppkopplad och innovativ industri

Tid: 8 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportföljer: Smarta regioner och städer & Framtidens resor och transporter

Tid: 22 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Cirkulär och biobaserad ekonomi

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

 

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91 

Stefan Nordin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 13

Therese Lindberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 36Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.