Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fokuserar på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling och som beviljats stöd genom Regionalfonden.

Innovationsynk omfattar följande aktiviteter:

  • Kartlägga och kategorisera beviljade projekt i så kallade projektportföljer.
  • Arrangera projektledarträffar för fler kontaktytor och samarbeten mellan projekten. 
  • Sprida kunskap och bidra till lärande.

Projektportföljer

Life Science

Bild till projektet Stockholm Digital Care

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot läkemedel, medicinteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa.

Pågående och avslutade projekt

Ladda ner pdf:en Projekt inom Life SciencePDF för att se pågående och avslutade projekt.

För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.

 

Uppkopplad och Innovativ industri

Bild till projektet Hållbar It

Portföljen innehåller projekt som kopplar an till smart industri, testbäddar, digitalisering, teknik och material etc.

Pågående och avslutade projekt

Ladda ner pdf:en Projekt inom Uppkopplad och Innovativ industriPDF för att se pågående och avslutade projekt.

För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.


Smarta regioner och städer

Bild till projektet Malmö Innovationsarena

Portföljen innehåller projekt med koppling till hållbar stadsutveckling, innovationsstöd­systemet och social innovation.

Pågående och avslutade projekt

Ladda ner pdf:en Projekt inom Smarta regioner och städerPDF för att se pågående och avslutade projekt.

För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.


 

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Bild till projektet KM2

Portföljen innehåller projekt med inriktning hållbart nyttjande av naturresurser, fossilfritt samhälle, livsmedel, skog och vatten.

Pågående och avslutade projekt

Ladda ner pdf:en Projekt inom Cirkulär och biobaserad ekonomiPDF för att se pågående och avslutade projekt.

För utökad information och kontaktuppgifter använder ni projektbanken.


Projektledarträffar

Projekt inom projektportföljerna kommer att bli inbjudna till projektledarträffarna. Träffarna är enbart för inbjudna deltagare. 

Planerade träffade

Tid: 27 september, kl 9.30 - 16.00 
Plats: Coor Konferens, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Life Science

Tid: 11 oktober, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Uppkopplad och innovativ industri

Tid: 8 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Smarta regioner och städer

Tid: 22 november, kl 9.30 - 16.00  
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Projektportfölj: Cirkulär och biobaserad ekonomi

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

 

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91 

Stefan Nordin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 13Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.