Tillväxtverket

Holdingfonden

Tillväxtverket har utsett Europeiska Investeringsfonden (EIF) att genomföra Swedish Venture Initiative (Swevi).

Swevi är en fond-i-fond som finansierar venture capital-fonder som har fokus på investeringar i tillväxtföretag i tidiga faser.

EIF kommer välja ut de venture capital-fonder som erhåller medel från Swevi genom ett utlysningsförfarande. Information om utlysningen och om hur ansökningsförfarandet går till finns på EIF:s webbplats.länk till annan webbplats

Ni fondförvaltare som vill veta mer kan kontakta EIFs kontaktperson:
Deniz Erkan 
E-post: d.erkan[a]eif.org
Telefon: +352 2485 81818