Tillväxtverket

Gröna fonden

Den gröna investeringsfonden vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen. Fonden inriktar sig på företag i startfasen och är en satsning på 650 miljoner kronor. Investeringar ska genomföras i cirka 50 företag till och med år 2023.

I oktober 2016 slöt Tillväxtverket avtal med Almi Invest om genomförandet av en grön investeringsfond som ska investera i innovativa klimatföretag. Investeringar ska genomföras i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av landet och sektorer.