Tillväxtverket
eu-logotyp

Tillväxtverket förvaltar EU-program

Cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige under åren 2014–2020. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

Det krävs även att EU-projekten har femtio procents medfinansiering från andra offentliga finansiärer. Även privata aktörer kan bidra med medfinansiering.

Mer om vad pengarna ska gå till på sidorna för Europa 2020-strategin

Vem kan söka finansiering från EU-programmen?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets handläggare finns på åtta kontor i hela Sverige, handläggarna följer de projekt som fått pengar ur de regionala strukturfondsprogrammen från idé till utvärdering.

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad pengarna ska gå till. Sedan prioriterar regionerna vilken typ av projekt som ska få pengar.

Hitta rätt EU-program

Läs mer om vilka insatser som respektive EU-program prioriterar och om ert projekt har möjlighet att söka finansiering. Du hittar länkar till de tio EU-programmen i menyn längst upp på sidan EU-program.

När du vet att ert projekt kan söka EU-finansiering hittar du aktuella utlysningar på sidan Utlysningar