Tillväxtverket
eu-logotyp

­Övervaknings­kommittéer

En övervakningskommitté har till uppgift att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomförs. Flera program kan ha en gemensam övervaknings­kommitté.

Kommittéerna består av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Handlingar till övervakningskommittéernas ledamöter

Du som är ledamot i övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet kan logga in här för att hitta handlingar inför övervakningskommittéernas möten samt övriga handlingar som berör dessa övervakningskommittéer.

Logga in

Ledamöter Övervakningskommittéerna

Ledamöter i Övervakningskommitté för det Nationella regionalfondsprogrammetPDF

Ledamöter i Övervakningskommitté för de åtta regionala strukturfondsprogrammenPDF

Om Interregprogrammen

Läs mer om Övervakningskommittén för InterregprogrammenBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.