Tillväxtverket

­Övervaknings­kommittéer

En övervakningskommitté har till uppgift att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomförs. Flera program kan ha en gemensam övervakningskommitté.