Tillväxtverket
eu-logotyp

Fonder i samverkan

EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige ska investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål.

De tio tematiska målen finns beskrivna i den partnerskapsöverenskommelse som Sverige tecknar med EU-kommissionen.

De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna. De ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

I Sverige finns fyra ESI-fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Fonderna stöder projekt som arbetar mot något av de tio tematiska mål, som är utvalda för att uppfylla Europa 2020.

Bilden nedan visar på vilken eller vilka fonder som arbetar mot vilka mål.

Tabell över fondernas mål

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling, LLU, är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område som bygger på Leadermetoden. I Sverige finansieras LLU från fyra EU-fonder och Jordbruksverket är förvaltande myndighet för stödet till LLU. En av de fyra fonder som bidrar till finansieringen är Europeiska regionala utvecklingsfonden, som Tillväxtverket förvaltar delar av.

Leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att utifrån ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och prioritera vilka insatser som ska göras. Centralt för Leadermetoden är att initiativet till utveckling ska komma underifrån.

Arbetet med LLU bedrivs inom ett begränsat geografiskt område, ett så kallat Leaderområde. I april 2015 gav Jordbruksverket klartecken till 48 Leaderområden över hela Sverige, där man bedömde att det finns goda förutsättningar för att utveckla området och företagandet. De 48 områdena ska nu komplettera sina strategier för att därefter få klartecken att starta sina områden.

Tillväxtverkets kommer under programperioden 2014-2020 att bistå den förvaltande myndigheten för LLU med kunskaper om Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Detta för att säkerställa att de projekt som får stöd av ERUF arbetar i enlighet med fondens räckvidd och mål. I 39 av de 48 Leaderområdena ingår finansiering från ERUF.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om Lokalt ledd utveckling och de 48 Leaderområdenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns mer information

Webbplatsen eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Webbplatsen har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

eufonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På andra webbplatser

Läs mer om Europeiska struktur- och investeringsfonderna på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Europeiska struktur- och investeringsfonderna i publikationen Utveckla Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se videosändning och annan dokumentation från konferensen Startskott EU-fonder 2014-2020 den 11 november 2014.länk till annan webbplats

Läs mer om Jordbruksverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Svenska ESF-rådet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En broschyr

Ladda ner en broschyr som berättar mera om fonderna och målen.PDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.