Tillväxtverket

Andra EU-program

Förutom de strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar finns det andra EU-program som kanske kan vara av intresse för dig och ditt projekt, program som någon annan organisation eller myndighet ansvarar för.