Tillväxtverket
eu-logotyp

Svar på offentligt samråd

Ett offentligt samråd samlar in synpunkter på och intressen av att bygga ortsammanbindande nät med EU-stöd

Tillväxtverket vill genom offentliga samråd för områden som pekats ut i framtagna behovskartläggningar undersöka

  • om det finns befintliga ortsammanbindande nät i något av dessa områden
  • om aktörer har egna utbyggnadsplaner för ortsammanbindande nät i något av dessa områden
  • intresset för att bygga ortsammanbindande nät med EU-stöd i något av de objekt som pekats ut i behovskartläggningarna.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.