Tillväxtverket
eu-logotyp

Offentligt samråd

Det offentliga samrådet ska säkerställa att Tillväxtverket endast beviljar stöd till projekt i områden där det saknas befintligt bredband och där kommersiell utbyggnad inte är planerad inom tre år. Genom samrådet får bredbandsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på publicerade behovskartläggningar och samtidigt anmäla sitt intresse för att bygga ut bredbandsnät med hjälp av EU-stöd i de aktuella områdena.

Här hittar ni de aktuella behovskartläggningarna som tagits fram för län inom tre regionala strukturfondsprogram. I kartläggningarna kan ni se de områden där det är möjligt att bygga ut ortsammanbindande nät för bredband.

Övre Norrland

Just nu pågår ingen behovskartläggning i Övre Norrland.

Läs mer om programmet för Övre Norrland

Kartor behovskartläggning Norbotten

Mellersta Norrland

Ingen behovskartläggning pågår.

Norra Mellansverige


Dalarnas län

Aktuell behovskartläggning innehåller information om förutsättningar för ortsammanbindande bredbandsnät och aktuella sträckor för Dalarnas län.

Samråd/behovsanalys för Dalarnas länPDF

Synpunkter eller intresseanmälningar på detta offentliga samråd ska vara Tillväxtverkets enhet i Gävle tillhanda senast den 17 april 2020.

Krav på befintligt bredband i samråden

Endast fiber som kan användas för att ansluta ett accessnät (NGA-nät) ska utgöra hinder för att bygga en ny ortssammanbindande förbindelse med stöd. Detta innebär att samtliga krav som anges nedan ska vara uppfyllda för att ett befintligt bredband ska kunna förhindra utbyggnad med EU-stöd:

Fibern ska ha en kvalitet som lägst motsvarar ITU G.652.C, vilket möjliggör våglängdsmultiplexering över ett större våglängdsområde 1280-1625 nm. Om man använder fiber av lägre kvalitet bedömer Tillväxtverket att det finns risk för att kraven på kapacitet eller livslängd inte kan tillgodoses för utbyggnad av ortssammanbindande nät.

Fibern ska vara tillgänglig för anslutning i en anslutningspunkt som är belägen inom 1 km (närmaste färdvägen) från den planerade aktiva noden.

Om aktiva noden är planerad att vara belägen på andra sidan av ett större vattendrag eller järnväg är utgångspunkten att den befintliga fibern inte utgör något hinder för att bygga en ny ortssammanbindande förbindelse med stöd. Det är ägaren av det befintliga bredbandet som har till ansvar att visa på motsatsen.

Tillträde till fibern ska beviljas på icke-diskriminerande villkor.

Anmäl intresse och lämna era synpunkter

Ni som aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningar och anmäla ert intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av EU-stöd.

För att anmäla ert intresse ska ni använd blanketten:

Intresseanmälan med EU-stöd.Word

Ni som anmäler ert intresse kommer att få en återkoppling från Tillväxtverket.

För att lämna era synpunkter ska ni använda någon av blanketterna:

Synpunkter om egna utbyggnadsplaner.Word

Synpunkter om befintligt bredbandWordBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.