Tillväxtverket
eu-logotyp

Testa din projektidé!

Just nu har Skåne-Blekingeprogrammet en öppen utlysning för förstudier som ska förbereda projekt inför kommande EU-programperiod.

En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där du kan undersöka hur du skulle kunna genomföra ett projekt inom strukturfondsprogrammet.

Alla projektaktörer som är intresserade av att söka pengar för förstudier från Skåne-Blekingeprogrammet välkomnas att boka ett möte med Tillväxtverkets handläggare.

Varje möte är 1 timme och vi kommer vi diskutera er idé och om den passar in i Skåne-Blekingeprogrammet. Vi kommer också diskutera urvalskriterier, projektlogik och eventuellt projektekonomi.

Inför mötet kommer ni att ha skickat in skriftlig information om er idé baserat på några frågeställningar från Tillväxtverket.

Mötena kommer ske löpande vid en tid och datum som passar. Vi träffas digitalt via Microsoft TEAMS.

För att boka ett möte, kontakta oss via skaneblekinge@tillvaxtverket.se och meddela vilken tid och vilket datum ni önskar mötas.

Innan vi möts kan ni passa på att läsa mer om hur en förstudie/projekt kan planeras

Välkomna!