Tillväxtverket
eu-logotyp

Nya projekt inom Övre Norrland

Den 11 december höll Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland möte där 24 nya projekt prioriterades. Ytterligare ett projekt prioriterades under förutsättning att medel blir tillgängliga.

Vilka projekt som prioriterats kan du se här.

Övre Norrland öppnar nu två nya utlysningar; Utlysning 2020.1 öppnar den 12 december och Utlysning 2020.1 Bredband öppnar den 16 december.

Kopplat till utlysningarna anordnas öppet hus-dagar då ni kan komma och träffa oss för att diskutera er projektidé. Dagarna anordnas tillsammans med Region Norrbotten och Region Västerbotten. Mer information om utlysningen och öppet-hus-dagarna hittar ni här.