Tillväxtverket
eu-logotyp

Enklare redovisnings­alternativ inom ERUF

Nu finns uppdaterad information för sökande och stödmottagare i Handbok för EU-projekt. De viktigaste förändringarna handlar om hur kostnader ska redovisas och gäller utlysningar publicerade efter den 1 augusti 2019.

Den uppdaterade informationen gäller enbart för nya ansökningar om stöd från och med hösten 2019. Det finns även ett par nyheter som är möjliga att använda i redan pågående projekt.

Vad innebär förändringarna för sökande av nya projekt?

Sökande i utlysningar som Tillväxtverket publicerar för ERUF efter den 1 augusti 2019 ska använda sig av något av följande redovisningsalternativ:

 • Klumpsumma för förstudier.
 • Personalintensiva projekt – ska redovisa sina faktiska personalkostnader plus 40 procent i schablonpåslag för alla övriga faktiska kostnader.
 • Projekt som varken är förstudier eller personalintensiva ska redovisa sina faktiska kostnader.

Schabloner höjs:

 • Schablonen för lönebikostnader höjs till 45,24 procent.
 • Sökande av vissa typer av forsknings-, innovations- och entreprenörskapsinriktade projekt kan använda en schablon för indirekta kostnader med 25 procent.
 • Schablonen för arbetad tid i form av bidrag i annat än pengar höjs till 409 kronor per timme, beloppet inkluderar lönebikostnader.

Enhetskostnad för lön per timme införs:

 • Sökande kan, om det är rimligt utifrån lönenivåerna i projektet, på frivillig basis välja att använda enhetskostnader för lön istället för att redovisa sina faktiska lönekostnader. Enhetskostnaden är 282 kronor exklusive lönebikostnader.

Hur ska man göra med en påbörjad men inte inskickad ansökan om ett nytt projekt?

Sökande i ERUF-utlysningar som Tillväxtverket har publicerat under våren och sommaren 2019 får använda sig av de nya alternativen, om ansökan skickas in efter den 1 augusti. De nya alternativen måste användas i ansökningar baserade på nya utlysningar som Tillväxtverket gör från och med augusti 2019.

Vad innebär förändringarna för pågående projekt?

 • Schablonpåslaget för lönebikostnader höjs till 45,24 procent.
 • Schablonbeloppet för arbetad tid i form av bidrag i annat än pengar höjs till 409 kronor per timme, beloppet inkluderar lönebikostnader.
Pågående projekt kan välja att använda dessa båda höjda schablonbelopp så länge kostnaderna totalt håller sig inom beviljad budget enligt beslut om stöd.

Vad är syftet med de nya redovisningsalternativen?

 • Förenkla kostnadsredovisningen i samband med utbetalningsansökningar.
 • Öka kostnadstäckningen för stödmottagare som bedriver vissa typer av forsknings-, innovations- och entreprenörskapsinriktade projekt.

Läs mer om förändringarna i Handboken för EU-projektlänk till annan webbplats
Sammanfattning av alla ändringar i handboken